showa
0

Showa

SHOWA FORPLIGTER SIG FULDT UD TIL AT FREMSTILLE EFFEKTIVE BESKYTTELSESHANDSKER AF HØJ KVALITET MED BEGRÆNSET MILJØMÆSSIG INDVIRKNING®

SHOWA er verdens første producent af personlige værnemidler, der udviklede og lancerede biologisk nedbrydelige handsker, og i dag er vi den første producent af beskyttelseshandsker, der lægger kortene på bordet omkring vores påstand om EBT og biologisk nedbrydelighed.

SHOWA glove har opnået GreenCircle-certificering for 8 beskyttelseshandsker fra vores serie som bevis for, at de overholder alle de nødvendige krav til at blive certificeret “biologisk nedbrydelige”.

ASTM D5526-certificeringen fastslog, at SHOWA EBT-handsker opnåede 82 % biologisk nedbrydelse på blot 386 dage, mens handsker uden EBT kun opnåede 1,9 % biologisk nedbrydelse i samme tidsinterval.

GreenCircle-certificering af biologisk nedbrydelighed designet til

  • at forsikre vores kunder om vores arbejde mht. bæredygtighed
  • at give et sammenligningsgrundlag i forhold til påstået bæredygtighed for andre produkter
  • Certificeringen giver et grundlag for måling og sporing af diverse egenskaber for bæredygtige produkter og produktionsspecifikke egenskaber
  • Beskytter mod falske påstande og identificerer troværdige producenter af biologisk nedbrydelige handsker

SHOWA gloves certified GreenCircle

ASTM D5526 Standard Test Method

Standard testmetode til at fastslå anaerob biologisk nedbrydning af plastmateriale under accelererede lossepladsforhold.

Denne testmetode dækker bestemmelse af graden og hastigheden af anaerob biologisk nedbrydning af plastmateriale i et accelereret losseplads-testmiljø.

ASTM D5526 Standard testmetode

Om GreenCircle Certified, LLC

GreenCircle Certified er en internationalt anerkendt tredjeparts certificeringsmyndighed, hvis grundige evalueringsproces giver en uafhængig verifikation af, at påstande om bæredygtighed knyttet til en organisations produkter og drift er ærlige, gyldige og verificerede.

Certificering af biologisk nedbrydelighed demonstrerer en organisations bestræbelser på at anvende materialer og udvikle produkter, der nedbrydes fuldstændigt og genoptages af naturen inden for en rimelig kort tidsperiode efter bortskaffelse.

Det reducerer brugen af materialer, der ikke nedbrydes, og dermed mængden af affald på lossepladser. GreenCircle Certifieds (GreenCircles) certificering af biologisk nedbrydelighed blev udviklet, efter at der opstod mange falske og udokumenterede påstande om bæredygtighed på markedet.”