showa
0

SHOWA betyder “at finde en balance mellem forskellige elementer” på japansk. Helt fra begyndelsen er dette princip den røde linje, der løber gennem vores arv og definerer os i dag: En virksomhed, der tilstræber at skabe balance mellem vores omgivelser og os selv, som fører til ansvarlige og nytænkende bæredygtige løsninger, der beskytter mennesket og vores planet.

VORES ENGAGEMENT I SIKKER PRODUKTION

REACH er en EU-forordning, der er implementeret for at forbedre beskyttelsen af menneskers helbred og miljøet mod kemikalierisici. Det står for “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” (Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier). For at sørge for, at vores virksomhedsprocesser er sikre for miljøet og menneskene i det, er hele fremstillingsprocessen i SHOWA i overensstemmelse med kravene i den europæiske REACH-forordning. Ved at være en 100 % integreret producent kan vi garantere, at alle SHOWA-produkter i dag og fremover vil forblive fri for særligt problematiske stoffer (SVHC).

HVER ENESTE HÅND TÆLLER, NÅR DER SKAL FLYTTES BJERGE

Vi arbejder løbende på at reducere vores CO²-aftryk gennem små og store handlinger på vores kontorer: Vi reducerer papirforbruget gennem digitalisering, implementerer strenge genbrugsprogrammer og opmuntrer medarbejderne til at benytte offentlig transport og cykler for at komme på arbejde.

På vores produktionsanlæg gør vi også, hvad vi kan, for at minimere vores påvirkning. For eksempel sørger vi for, at det vand, vi bruger, gennemgår korrekt efterbehandling, så det ikke er skadeligt for miljøet. Hvor det er muligt, genbruger vi brugte pvc-handsker fra kunderne. Vores indsatser i at genanvende og bevare ressourcer i Japan og Malaysia har sat os i stand til at opnå ISO 14001-certificeringen, der er en global standard i miljømæssig styring, og det hjælper os med hele tiden at forbedre vores drift.