showa
0

Showa

SHOWA ZET ZICH VOLLEDIG IN OM HOOGWAARDIGE, GOED PRESTERENDE BESCHERMINGSHANDSCHOENEN MET EEN BEPERKT MILIEUEFFECT TE PRODUCEREN®

SHOWA was de eerste PBM-fabrikant ter wereld die biologisch afbreekbare handschoenen ontwikkelde en op de markt bracht en is nu de eerste fabrikant van beschermingshandschoenen die zijn claim met betrekking tot de biologische afbreekbaarheid van EBT onderbouwt.

SHOWA Glove heeft voor 8 beschermingshandschoenen in zijn assortiment het GreenCircle-certificaat ontvangen. Deze handschoenen bezitten alle vereiste kwalificaties om als biologisch afbreekbaar gecertificeerd te worden.

De ASTM D5526-certificering toonde aan dat SHOWA EBT-handschoenen na 386 dagen voor 82% biologisch waren afgebroken, terwijl de biologische afbraak van handschoenen zonder EBT in dezelfde periode slechts 1,9% was.

GREENCIRCLE’S BIOLOGISCH AFBREEKBAAR CERTIFICAAT:

  • Verzekert onze klanten van onze duurzaamheidsinspanning
  • Maakt een vergelijking mogelijk met andere producten met een duurzaamheidsclaim
  • Biedt een uitgangspunt om diverse kenmerken van duurzame producten en duurzame productie te meten en volgen
  • Beschermt tegen valse claims en identificeert betrouwbare fabrikanten van biologisch afbreekbare handschoenen

Door GreenCircle gecertificeerde handschoenen

ASTM D5526 STANDAARDTESTMETHODE

Standaardtestmethode voor het bepalen van de anaerobe biologische afbreekbaarheid van kunststofmaterialen onder versnelde stortplaatscondities.

Bij deze testmethode worden de mate en snelheid van anaerobe biologische afbreekbaarheid van kunststofmaterialen bepaald op een stortplaats met versnelde testomstandigheden.

ASTM D5526 Standaardtestethode

OVER GREENCIRCLE CERTIFIED, LLC

GreenCircle Certified is een internationaal erkende, externe certificeringsinstantie die middels een grondig evaluatieproces op onafhankelijke wijze toetst of de duurzaamheidsclaims met betrekking tot de producten en werkwijzen van een organisatie eerlijk, geldig en gecontroleerd zijn.

Met Biodegradable Certification toont een organisatie haar inzet aan om materialen te gebruiken en producten te ontwikkelen die binnen redelijk korte tijd na de gebruikelijke afdanking volledig worden afgebroken tot hun natuurlijke bestanddelen en die de afhankelijkheid verminderen van materialen die niet ontbinden, waardoor de hoeveelheid afval op stortplaatsen afneemt.

GreenCircle Certified ontwikkelde Biodegradable Certification na constatering van een groot aantal valse en niet-onderbouwde claims over biologische afbreekbaarheid in de markt.