showa
0

“ DE PRIJS VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID IN DE BOUWNIJVERHEID ”

De ‘bouwsector’ heeft betrekking op het bouwen van zowel gebouwen als civiele werken. Deze sector is dus een wezenlijk onderdeel van ons economische en sociale leven. Elke dag voeren miljoenen mensen die werkzaam zijn in de bouw allerlei verschillende werkzaamheden uit. Ze staan bloot aan gevaarlijke omstandigheden op het werk, zoals scherpe randen, niet-beveiligde machines en chemicaliën, en hun handen opereren vaak in de frontlinie.

In Frankrijk vormen bouwvakkers die in de publieke sector werken, ongeveer 9% van alle werknemers. Maar volgens de meest recente statistieken zijn ze betrokken bij bijna 18% van de ongevallen met verzuim, en, nog erger, van deze ongevallen heeft 22% een dodelijke afloop.

 • 25% van alle ongevallen met verzuim heeft te maken met handen
 • 7% van ongevallen met handletsel leidt tot blijvende invaliditeit
 • 14% van alle verzuimde werkdagen ten gevolge van ongevallen zijn te wijten aan handletsel

Qua gevaar op het werk scoort de bouw hoger dan welke sector ook. Het is niet realistisch om te verwachten dat werkgerelateerde ongevallen volledig kunnen worden uitgebannen, maar naleving van de geldende wetgeving, verbetering van werkmethoden en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn allemaal duurzame oplossingen om het aantal ongevallen te beperken.

Uw gezondheid is onbetaalbaar

Financiële kosten van arbeidsongevallen (bron: Carsat, Frankrijk 2011)

 • Bouw: 37,45 miljoen euro
 • Transport, water, gas, elektriciteit, pers, communicatie: 23,88 miljoen euro
 • Metallurgie: 14,98 miljoen euro
 • Hout, papier, textiel, kleding: 6,49 miljoen euro
 • Chemicaliën, rubber: 2,23 miljoen euro

Gemiddelde kosten van ongevallen met verzuim (inclusief werkgerelateerde gezondheidsklachten)

 • Bouw: 3841 euro
 • Transport, water, gas, elektriciteit, pers, communicatie: 3837 euro
 • Metallurgie: 2861 euro
 • Hout, papier, textiel, kleding: 3704 euro
 • Chemicaliën, rubber: 3487 euro 

Gemiddelde kosten van arbeidsongevallen die leiden tot blijvende invaliditeit (inclusief werkgerelateerde gezondheidsklachten)

 • Bouw: 37.297 euro
 • Transport, water, gas, elektriciteit, pers, communicatie: 41.647 euro
 • Metallurgie: 38.516 euro
 • Hout, papier, textiel, kleding: 17.035 euro
 • Chemicaliën, rubber: 22.734 euro

Ook al hebben officiële cijfers een daling van de arbeidsongevallen te zien gegeven in de bouw, ze komen nog steeds vaker voor dan in andere sectoren. De meeste verwondingen binnen de bouwomgeving hebben betrekking op handen en/of armen, en ernstige of dodelijke ongevallen hebben ernstige sociale en economische gevolgen voor alle betrokkenen: het bedrijf, de werkgever en de werknemer. Daarom is het in de eerste plaats van wezenlijk belang om te voorkomen dat deze ongevallen plaatsvinden.

(De onderstaande gegevens gelden alleen voor Frankrijk; de cijfers zijn vergelijkbaar in alle grote geïndustrialiseerde landen. Eurostat)

Elk jaar hebben ernstige en dodelijke verwondingen van werknemers verwoestende sociale en persoonlijke gevolgen voor slachtoffers, hun families, hun collega’s en het management van het bedrijf. Werknemers moeten zich altijd beschermen, hoe klein het risico ook is. Voorkomen is beter dan genezen, zoals we allemaal weten.

SHOWA heeft een assortiment handschoenen dat volledig is ontwikkeld voor de verschillende toepassingen en dat geheel is afgestemd op de behoeften van de diverse beroepen in de bouwsector. Om het kiezen van de juiste handschoen te vergemakkelijken, hebben we een reeks van branchespecifieke handschoenen verdeeld over vijf hoofdcategorieën van elk niet meer dan 15 modellen. Hierdoor wordt de hoeveelheid referentiemateriaal geoptimaliseerd en worden de aanschafkosten tot een minimum beperkt. De handschoenen zijn onderverdeeld naar soort werk, waarbij wordt gekeken naar drie belangrijke factoren: werkomgeving, de verschillende handbewegingen die moeten worden uitgevoerd en de vereiste soorten bescherming.

card-01

OP ZOEK NAAR DE JUISTE HANDSCHOEN VOOR UW BEDRIJF?

Spreek vandaag nog met een van onze specialisten