showa
0

Toen wij 10 jaar geleden onze eerste biologisch afbreekbare wegwerphandschoen uitbrachten, beschouwden we dat als een eerste stap op weg naar duurzaamheid. Terwijl we onze reeks (biologisch afbreekbare) EBT-handschoenen uitbreiden, voeren onze kantoren en fabrieken projecten uit om hun koolstofvoetafdruk te verkleinen. Zowel op ons hoofdkantoor in Himeji als in onze fabriek in Maleisië en zelfs via onze consumentenproducten in Japan komt duurzaamheid een stap dichterbij. En dit is nog maar het begin.

: SHOWA Japan begint met landbouw: bijdragen aan de lokale gemeenschap door braakliggende grond in de omgeving te gebruiken voor de productie en verkoop van groenten.

In de buurt van ons hoofdkantoor in Himeji (Japan), waar SHOWA is ontstaan, hebben we besloten om onze activiteiten uit te breiden door landbouwgrond een nieuw leven te geven.
De bevolkingsafname als gevolg van het dalende geboortecijfer en de vergrijzing van de samenleving is een grote uitdaging in Japan. Een van de gevolgen is een toename van braakliggende landbouwgrond. Wij hebben besloten om in actie te komen door zelf aan landbouw te gaan doen. In de eerste plaats om te zorgen voor onze bakermat, maar ook om de lokale economie te ondersteunen en een duurzame toekomst voor ons bedrijf en onze werknemers te creëren.
Het doel is om lokale akkers te pachten en ze effectief te benutten. We maken een plan om gewassen te telen, verwerken en distribueren voor diepvriesmaaltijden en maaltijdbezorging. Daarnaast zullen we een restaurant openen als ontmoetingsplek voor de lokale bevolking.
En daar laten we het niet bij. Er komt ook een cafetaria voor werknemers. Een plek waar mensen kunnen samenkomen, schept banden en leidt tot een duurzame toekomst. Daar zijn we van overtuigd. Wij hopen dat de banden van de kleinste eenheid van de gemeenschap, het gezin, zich via die plek zullen uitbreiden, waardoor uiteindelijk de gemeenschap wordt gerevitaliseerd.

landbouw in Japan

6 maatregelen voor meer duurzaamheid in onze fabriek in Maleisië

  1. Isolatie met hoge dichtheid in heteluchtoven om warmteverlies te verminderen.
    Het geringere warmteverlies helpt om ons gasverbruik te verlagen en daardoor onze CO2-uitstoot te verminderen.
  2. Omschakeling van LPG naar aardgas in ons bedrijf.Aardgas levert betere prestaties wanneer het via leidingen wordt aangevoerd en veroorzaakt minder CO2 bij verbranding.
  3. 3. Tankwagens in plaats van vaten voor het vervoer van chemicaliën, omdat lege vaten soms als chemisch afval behandeld moeten worden. Er hoeven minder stalen vaten te worden gebruikt, omdat de chemicaliën uit de tankwagens naar ondergrondse opslagtanks worden overgepompt.
  1. Gebruik van ledlampen in de fabriek om het stroomverbruik te verlagen.
  2. Gebruik van een detector om aardgaslekkages in onze leidingen/koppelingen op te sporen en zo verspilling en luchtvervuiling tegen te gaan.
  3. Gebruik van systemen voor luchtvervuilingsbeheersing, zoals een nevelafscheider en gaswasser, om te verhinderen dat verschillende verontreinigende stoffen in de atmosfeer komen.

Zonnepanelen voor ons hoofkantoor in Himeji (Japan)

Het hoofdkantoor wekt stroom op via zonnepanelen, die we gebruiken voor onze kantoorwerkzaamheden. De opgewekte hoeveelheid is gering, maar voor dit deel van ons bedrijf zijn we niet meer afhankelijk van fossiele energiebronnen.

Zonnepanelenteller

Duurzame verpakking met biomassa

In Japan worden onze handschoenen op de consumentenmarkt verkocht. Voor huishoudelijke handschoenen gebruiken we een verpakking die voor 10% uit biomassa bestaat.
Biomassa is een plantaardig materiaal dat van organisch afval wordt gemaakt. Het wordt meestal gebruikt voor de productie van warmte of elektriciteit, maar we zien steeds meer initiatieven om biobased producten, zoals verpakkingen, te maken.
Producten op basis van biomassa worden als koolstofneutraal beschouwd. De planten groeiden en absorbeerden koolstof uit de atmosfeer.
Op onze verpakking kunt u zien hoeveel procent biomassa er is gebruikt (zie foto). Het verpakkingsmateriaal en de drukinkt bevatten 10% biomassa. Om het lokaal te houden, is de biomassa afkomstig uit Japan. Dat geldt ook voor de leveranciers van het materiaal.
De kartonnen doos is gemaakt van FSC-gecertificeerd papier en wordt in Japan geproduceerd.

Verpakking van biomassa

Tien jaar duurzaamheid met onze biologisch afbreekbare EBT

sustainibility EBT biodegradable gloves

Toen we beseften dat er steeds meer wegwerphandschoenen werden gebruikt, voelden we dringend de behoefte om een duurzamer product te ontwikkelen.
In 2012 bracht SHOWA de eerste handschoen met EBT (Eco Best Technology) op de markt. Deze gepatenteerde technologie maakt onze nitril handschoen biologisch afbreekbaar. Vóór de productie is EBT-materiaal op het nitril aangebracht. Wanneer de handschoen na gebruik en in een gecontroleerde omgeving wordt weggegooid, kan deze in 386 dagen voor 82% biologisch worden afgebroken doordat micro-organismen zich met de handschoen voeden.
Voor ons, voor u en voor de planeet maakt dit een groot verschil. Na 5 jaar is de handschoen volledig biologisch afgebroken, terwijl een handschoen van 100% nitril met deze technologie er meer dan 100 jaar over doet om hetzelfde resultaat te bereiken.

Deel deze pagina