showa
0

AUTHOR: BRIAN MOSLEY

“ INNOWACJE W ŚOI: OCHRONA SKÓRY OBOWIĄZKOWA ODPOWIEDŹ NA COVID-19 ”

- Brian Moseley is Technical and R&D Manager for Showa Group

Z nadejściem pandemii COVID‑19 wzrosła świadomość społeczeństwa na temat solidnej ochrony rąk i skóry, a na kierowników zakładów spadła wyjątkowa odpowiedzialność za wirusa.

Brian Moseley

Jeszcze przed uderzeniem pandemii kierownicy ds. bezpieczeństwa w zakładach zmagali się ze złożonym i ciągle ewoluującym zbiorem możliwych wypadków i katastrof, na które trzeba być przygotowanym. Obecnie kierownicy i specjaliści muszą na nowo stworzyć reguły gry – o ile w ogóle jakieś istniały – aby chronić pracowników, osoby przebywające w zakładach, a nawet konsumentów przed zagrożeniami dla zdrowia związanymi z COVID‑19.

Wielowymiarowe wyzwania stoją przed branżą produkcyjną, służbą zdrowia, przetwórstwem żywności, organami władzy oraz innymi placówkami, które muszą znaleźć sposób na bezpieczne funkcjonowanie i w których pracownicy na pierwszej linii dostarczają produkty i usługi niezbędne dla ludności. Jednym z kluczowych obszarów, na których należy się skupić, są środki ochrony indywidualnej (ŚOI) dla skóry, zaś amerykański wydział Administracji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA) opracował wytyczne w sprawie noszenia rękawic, osłon oczu/twarzy i innych ŚOI.

Dobre praktyki dotyczące rękawic są wspierane przez innowacyjność, dzięki której przykładowo mogą powstać jednorazowe rękawice nitrylowe o podwyższonej skuteczności, chroniące pracowników przed COVID‑19, działaniami współpracowników i innymi zagrożeniami dla skóry. W przypadku kierowników ds. bezpieczeństwa w zakładach lepsza znajomość wymagań dotyczących rękawic, różnych stopni ochrony zapewnianej przez rękawice oraz najnowszych innowacji w zakresie wpływu rękawic na środowisko może poprawić bezpieczeństwo pracowników.

W 2016 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) odświeżyła swoje międzynarodowe normy testowania rękawic ochronnych do pracy z chemikaliami i mikroorganizmami, do których zaliczają się wirusy, bakterie i grzyby. Poprawione metody testowania obejmują trzy główne zagrożenia, którym producenci rękawic mają obowiązek zapobiegać:

Wnikanie: Rękawice mają być odporne na pęknięcia i nierówności, które mogłyby spowodować, że chemikalia i/lub mikroorganizmy dostałyby się do skóry użytkownika.

Przenikanie: Miara czasu przenikania, czyli tego, po jakim czasie od przebicia powierzchni rękawicy substancja niebezpieczna wejdzie w kontakt ze skórą.

Degradacja: Zmiany w fizycznej konstrukcji rękawicy wywołane przez kontakt z danym materiałem. Degradację można rozpoznać po zmianie koloru, wyglądu czy faktury rękawicy

Nie wszystkie rękawice zapewniają taki sam poziom ochrony przed niewidzialnymi patogenami. Od producentów i dystrybutorów rękawic wymaga się rygorystycznych testów, aby mieć pewność, że ich wyroby spełniają najnowsze branżowe normy. Rękawica spełniająca powyższe kryteria jest podstawą ochrony pracowników w sektorze przemysłowym, ale wiele można jeszcze zdziałać w sektorze biznesu.

Jednorazowe rękawice nitrylowe stosuje się od ok. 1991 roku. Pierwotnie stworzono je w odpowiedzi na reakcje alergiczne na białka występujące w naturalnym lateksie, co było często spotykanym problemem w szczycie pandemii AIDS. Rękawice nitrylowe mają także lepszą rozciągliwość i trwałość niż rękawice z naturalnego lateksu, dlatego idealnie nadają się do ochrony rąk w ekipach ratunkowych, zapewnianiu bezpieczeństwa transportu, laboratoriach chemicznych oraz zakładach przetwórstwa żywności.

Produkty jednorazowe mają jedną wadę: rzadko kiedy są prawidłowo utylizowane. Na całym świecie co roku wyrzuca się ponad miliard rękawic. Gdyby rozłożyć je w prostej linii, miałaby ona 21,2 mln kilometrów, czyli 530 okrążeń wokół Ziemi. To niepokojące dane, a w tym roku liczba ta jeszcze wzrośnie ze względu na ogromną liczbę nitrylowych rękawic jednorazowych stosowanych podczas walki z pandemią COVID‑19.

Wielu kierowników zakładów zadaje sobie pytanie: jak utylizować rękawice w sposób odpowiedzialny środowiskowo? W ostatnich latach kładzie się większy nacisk na włączanie ekologicznych inicjatyw w proces produkcji ŚOI. Firmy wdrożyły inicjatywy sprzyjające ochronie środowiska, aby stworzyć ŚOI wykonane ze zrównoważonych materiałów, które jednocześnie nie pogarszałyby jakości produktu.

Istotną innowację technologiczną w produkcji rękawic nitrylowych stanowi dodatek materiałów biodegradowalnych. Kiedy takie biodegradowalne rękawice trafiają na aktywne wysypisko śmieci, mikroorganizmy wydzielają enzymy rozkładające wiązania polimeru nitrylowego. Po rękawicach zostaje organiczna ziemia, dwutlenek węgla i metan. Na takiej wzbogaconej glebie może nawet pojawić się nowa roślinność.

Badania wykazały, że dodatek materiałów bio nie zmienia wyglądu rękawic nitrylowych ani ich rozciągliwości wszerz lub wzdłuż. Rękawice zachowują również taką samą skuteczność i stopień ochrony przed chemikaliami, wirusami i bakteriami. Niektóre wyniki wskazują na to, że takie produkty degradują się nawet w 60–70% na przestrzeni nieco ponad roku

Z nadejściem pandemii COVID‑19 wzrosła świadomość społeczna dotycząca solidnej ochrony rąk i skóry, a na kierowników zakładów spadła wyjątkowa odpowiedzialność za wirusa. Rękawice ochronne, które są trwałe, przyjazne dla środowiska i chronią dłonie pracowników przed wszelkimi zagrożeniami, w tym wirusami, bakteriami, chemikaliami i innymi materiałami niebezpiecznymi, to produkt, w który powinni inwestować kierownicy zakładów, aby w niepewnych czasach zapewnić pracownikom jak największe bezpieczeństwo.

Brian Moseley – kierownik ds. technicznych, badań i rozwoju w SHOWA Group.

https://fsmmag.advanced-pub.com/?issueID=113&pageID=28

related news

card-01

SZUKASZ WŁAŚCIWYCH RĘKAWIC DLA SWOJEJ FIRMY?

Porozmawiaj z naszym specjalistą już dziś