showa
0

Showa

NITRYL®

Wulkanizowana guma syntetyczna o właściwościach antypoślizgowych
Zalety

 • Wysoka odporność na ścieranie i przecięcia Trzy razy wyższa odporność na przebicia od tej, jaką zapewnia lateks
 • Dobra wydajność mechaniczna
 • Wysoka odporność na oleje, smary i węglowodory
 • Dobra kwasoodporność, odporność na niektóre rozpuszczalniki organiczne, pestycydy, oleje oraz paliwa
 • Brak protein lateksowych
 • Termoodporność (ale brak odporności na płomień)

Ograniczenia

 • Względnie sztywne
 • Zwykle niska odporność na rozdarcia
 • Brak odporności na czynniki chemiczne, takie jak ketony i niektóre chlorowane węglowodory (chlorek metylenu oraz trichloroetylen)

NATURALNA GUMA LATEKSOWA

Naturalna guma zwykle pochodzenia lateksowego lub z drzewa kauczukowego
Zalety

 • Duża giętkość i elastyczność
 • Dobra przyczepność
 • Wysoka odporność na rozerwanie i zginanie
 • Dobra odporność na ścieranie
 • Duża wytrzymałość
 • Wodoodpornośc
 • Ochrona przed słabymi kwasami, alkoholami i detergentami
 • Ochrona przed wirusami i bakteriami

Ograniczenia

 • Słaba odporność na czynniki chemiczne, takie jak: oleje, smary, węglowodory i rozpuszczalniki organiczne
 • Obecność protein może wywoływać alergie

POLIURETAN (PU)

Tworzywo sztuczne, które jest mikroporowatym elastomerem

Zalety

 • Duża giętkość i elastyczność
 • Brak protein lateksowych
 • Czystość — nie pyli, jak inne polimery
 • Dobra odporność na ścieranie
 • Dobra olejoodporność
 • Nie twardnieje pod wpływem niskich temperatur
 • Nie mięknie pod wpływem wysokich temperatur
 • Wysoka wentylacja dzięki porowatej strukturze

Ograniczenia

 • Niska odporność na czynniki chemiczne
 • Słaba odporność na wrzątek

PCV (POLICHLOREK WINYLU)

Nieprzepuszczalne tworzywo sztuczne

Zalety

 • Elastyczny nawet w temperaturze -20°C
 • Materiał zmiękczony plastyfikatorem
 • Dobry izolator elektryczny
 • Wysoka odporność na czynniki chemiczne

Ograniczenia

 • Niska odporność na przecięcia, przebicia oraz na wysokie temperatury
 • Jednorazowe rękawice z PCW mogą mieć mikroperforacje
 • Niska odporność na rozpuszczalniki

NEOPREN

Kauczuk chloroprenowy guma syntetyczna
Zalety

 • Elastyczność i miękkość, jak w przypadku gumy naturalnej
 • Brak protein lateksowych
 • Odporność na ścieranie i przecięcia
 • Ochrona przed czynnikami chemicznymi, takimi jak kwasy, alkohole, tłuszcze, ketony, rozpuszczalniki organiczne i nieorganiczne, oleje, smary oraz produkty petrochemiczne
 • Termoodporność oraz odporność na płomień

Ograniczenia

 • Słaba przyczepność, kiedy mokre
 • Brak odporności na czynniki chemiczne, takie jak rozpuszczalniki, chlorowane węglowodory

BUTYL

Guma syntetyczna polimer zapewniający silną ochronę przed czynnikami chemicznymi

Zalety

 • Wysoka elastyczność, nawet w niskich temperaturach
 • Wysoka odporność na czynniki chemiczne, takie jak ketony (keton metylowo-etylowy, aceton) i kwasy
 • Niska przenikalność gazów

Ograniczenia

 • Ograniczona chwytność
 • Ograniczona manualność
 • Słaba wytrzymałość mechaniczna
 • Słaba odporność na węglowodory alifatyczne (heksan, olej napędowy, benzyna) węglowodory aromatyczne (benzen, toluen, ksylen) oraz rozpuszczalniki halogenowane (chloroform oraz chlorobenzen)

VITON

Guma syntetyczna polimer – ostateczna bariera

Zalety

 • Chroni, kiedy już nic innego nie jest w stanie ochronić
 • Ochrona przed czynnikami chemicznymi, takimi jak PCB
 • Doskonała ochrona przed czynnikami chemicznymi, takimi jak chlorowane węglowodory alifatyczne i aromatyczne

Ograniczenia

 • Ograniczona chwytność
 • Ograniczona manualność
 • Nieodpowiednie do pracy z ketonami, estrami i związkami nitro