showa
0

O NAS

Po japońsku słowo „SHOWA” oznacza „znajdowanie równowagi pomiędzy różnymi elementami”.

Firma SHOWA® jest całkowicie zintegrowanym producentem rozwiązań zapewniających ochronę rąk w warunkach domowych i przemysłowych. Pracujemy z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki, nieprzerwanie skupiając się na kreatywności oraz innowacyjności.

Firma SHOWA® jest całkowicie nastawiona na całościową produkcję rozwiązań do ochrony rąk w warunkach domowych i przemysłowych. Utrzymujemy pełną kontrolę nad naszym ekosystemem przemysłowym, co zapewnia nam decydującą przewagę nad innymi firmami.

4-TYGODNIOWY PROGRAM PRÓBNY

Program testów SHOWA rozpisany na 4 tygodnie to techniczny plan optymalizacji mający na celu skuteczne zarządzanie testami rękawic. Realizowany jest w 4 etapach o określonym czasie trwania. Etapy te umożliwiają ocenę możliwości rękawic Showa w porównaniu do obecnie stosowanych rękawic, a ponadto określenie preferencji użytkownika i oczekiwanych przez niego cech w zakresie komfortu, sprawności manualnej, dostosowania i trwałości rękawic. Po 4 tygodniach zostaje przedstawiony oszczędnościowy plan wymiany zgodny z europejskimi wymogami normatywnymi i uwzględniający wymogi klienta w zakresie ochrony rąk.

NORMY BRANZOWE

Europejska dyrektywa 89/686/EWG w sprawie środków ochrony indywidualnej jest obecnie zastępowana przez nowe rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425. Nowe rozporządzenie, wprowadzające zmiany w niektórych normach dotyczących środków ochrony indywidualnej, takich jak EN 388 i EN 374, zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31 marca 2016 r. i będzie obowiązywało od 21 kwietnia 2018 r. Jest możliwe, że nasze nowe oraz już istniejące rękawice nie będą wprowadzane na rynek lub certyfikowane zgodnie z nowym rozporządzeniem przed 21 kwietnia 2018 r. Istniejące certyfikaty zgodne z dyrektywą zachowują ważność do 21 kwietnia 2023 r. Więcej informacji dotyczących zmian w dyrektywie oraz ich konsekwencji można znaleźć na stronie internetowej grupy SHOWA.

GREENCIRCLE CERTIFIED

Firma SHOWA zdecydowała się na współpracę z jednostką certyfikującą GreenCircle Certified, niezależną firmą zewnętrzną, aby poświadczyć biodegradowalność naszych rękawic EBT. Rewolucyjna technologia Eco Best Technology® (EBT) firmy SHOWA korzystnie wpływa na środowisko bez jakiegokolwiek uszczerbku dla stopnia ochrony i skuteczności produktu. Certyfikacja GreenCirce daje gwarancję naszym klientom, że jesteśmy zaufaną marką w branży zrównoważonego rozwoju, dysponującą certyfikatem ASTM D5526.