showa
0

PODRÓŻ KU DOSKONAŁOŚCI: ZAWSZE O RĘKAWICĘ DO PRZODU

Innowacje mają sens tylko wtedy, kiedy wnoszą coś naprawdę przydatnego. Każda nowa koncepcja SHOWA podnosi komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Nasza zdolność przewidywania potrzeb i dostarczania rozwiązań, które z czasem stają się wyznacznikami jakości, jest rezultatem niedoścignionej fachowej wiedzy i jest w pełni autonomiczna. W roku 1954 SHOWA opracowała pierwszą na świecie rękawicę całkowicie powlekaną PCW, co odmieniło branżę ochrony rąk.

„Nigdy nie kopiujemy”.

Firma SHOWA pozostaje wierna swoim zasadom założycielskim i zawsze była w stanie się wyróżnić, stale poszukując nowych rozwiązań i dążąc do jednego celu: jak najlepszej ochrony rąk.

cNasze solidnie finansowane badania i prace nad rozwojem produktów mogą być łatwo dostosowywane do potrzeb użytkowników oraz zmian w globalnym popycie na nowe, innowacyjne produkty. Ponad 100 badaczy, projektantów oraz inżynierów nie ustaje w wysiłkach przy opracowywaniu nowych modeli, ściśle współpracując z zakładami produkcyjnymi i uwzględniając potrzeby klientów. Każdy prototyp jest badany w rzeczywistych warunkach w placówkach naszych klientów. Aktywna współpraca wszystkich zaangażowanych w ten cykl jest świadectwem naszego zobowiązania do ciągłego dążenia do doskonałości. Od prac inżynierskich aż do użytkowników końcowych – nasze rękawice są tworzone coraz lepiej, aby spisywać się coraz lepiej.

CZY WIESZ, ŻE?

cZałożyciel firmy SHOWA, AKEO TANAKA, był perfekcjonistą; wprowadził tę cechę osobowości do firmy poprzez wdrożenie możliwie restrykcyjnych procedur kontroli jakości. Każda rękawica firmy SHOWA, od czasów pierwszej produkcji, jest osobno sprawdzana w naszych zakładach, dzięki czemu użytkownik za każdym razem otrzymuje idealną rękawicę.

ZINTEGROWANA PRODUKCJA: TWORZENIE ŚRODOWISKA INTELIGENTNEGO ROZWOJU

Dział badawczo-rozwojowy firmy SHOWA tworzą trzy współpracujące ze sobą zespoły; jeden skupia się na materiałach, drugi na technologiach dziewiarskich, i wreszcie trzeci zespół ma doświadczenie w zakresie dopasowywania rękawic do kształtu dłoni oraz opracowywania form produkcyjnych. Jedną z wielu wyróżniających nas cech jest nasza zdolność do opracowania produktu w całości wewnątrz firmy, od formy dłoni do linii produkcyjnej. Świetnie znamy się na projektowaniu i kształtowaniu form w taki sposób, aby osiągnąć konkretne parametry ochrony rąk. Utrzymujemy naszą wyjątkowość, korzystając z różnorodnych materiałów i wszelkich możliwych warunków produkcji.