showa
0

Kemikalier och frätande lösningsmedel används av miljarder människor över hela världen. Enligt Environmental Science & Technology, finns det mer än 350 000 kemikalier och kemiska blandningar i världen som är registrerade för kommersiell tillverkning och användning. Personer som är i kontakt med kemikalier, farliga ämnen och gaser – även enkla rengöringsmedel – utsätter sina händer för fara.

Även om kemiska skador förekommer oftare i yrken där kemikalier tillverkas, inträffar de även inom andra högriskområden som gruvdrift, måleri, bygg, olja och gas inom hälsovård, lager, transport, jordbruk och svetsning.

HUR KEMISKA SKADOR INTRÄFFAR

En del av skadorna inträffar när personer oavsiktligt utsätts för till synes ofarliga lösningar eller gaser under långa perioder.

Det beror på att kemiska risker inte stannar vid ytan. Att eliminera dem kräver rätt uppmärksamhet, uppdaterad kunskap och rätt skyddsåtgärder. SHOWA kombinerar oöverträffad expertis inom kemi och kemikaliebeständiga material med toppmoderna tillverkningsprocesser, vilket ger dig ett komplett och omfattande kemikalieskydd. SHOWA strävar efter att förse kunderna med kunskap och verktyg för att kunna göra bättre och mer medvetna val angående deras kemiska handskydd.

VARFÖR INTRÄFFAR KEMISKA SKADOR?

Showa

Inga personliga skyddshandskar användes under arbetet

Showa

Handskmaterialet är inte kompatibelt med kemikalien

Showa

Handsken har använts för länge och genomträngning har inträffat

Showa

Handsken är nedsliten på vissa områden på grund av nötning och slitage

FARORNA MED KEMIKALIER PÅ ARBETSPLATSEN

350 000 kemikalier och kemiska blandningar

Showa

157,000

enskilt listade kemikalier, identifierade med CAS-nummer, enligt den mest omfattande globala inventeringen hittills.*

Showa

120,000

ämnen som inte kunde identifieras definitivt.

Showa

75,000

blandningar, polymerer och ämnen med okänd eller variabel sammansättning.*

VEM BETALAR PRISET FÖR KEMISKA SKADOR?

avgifter, juridiska avgifter och böter är bara de monetära kostnaderna som företagen betalar på grund av bristande handskydd och som kunde ha undvikits. Men låt oss inte glömma bort frånvarodagarna från arbetet, den minskade produktionstiden och de allvarliga komplikationer som personer med kemiska skador kan drabbas av.

Patienter med kemiska brännskador kan drabbas av följande komplikationer:

Pneumonia

Lunginflammation

Njursvikt

Pneumonia
Pneumonia

Sårinfektioner

Pneumonia

Urinvägsinfektion

Andra blod-/systemiska infektioner

Pneumonia

Rytmrubbningar

Pneumonia
Pneumonia

Respiratory
failure

Blodförgiftning

Pneumonia

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN KEMISK NEDBRYTNING OCH GENOMTRÄNGNING?

Säkerhetspersonal som ansvarar för att välja en kemikaliebeständig handske måste beakta handskarnas nedbrytning och genomträngning. Många leverantörer av personliga skyddshandskar erbjuder endast handskarnas nedbrytningsuppgifter, men det finns en tydlig och viktig skillnad mellan dessa båda.

Showa
NEDBRYTNING:

Tecknen på kemisk nedbrytning är tydliga. Handskmaterialet attackeras av kemikalien och kommer att uppvisa nötningsmärken och hål. Brännskador eller sår kommer sannolikt att uppträda på huden inom några timmar.

GENOMTRÄNGNING:

Tecknen på kemisk nedbrytning är tydliga. Handskmaterialet attackeras av kemikalien och kommer att uppvisa nötningsmärken och hål. Brännskador eller sår kommer sannolikt att uppträda på huden inom några timmar.

Showa

CHEMREST-PLATTFORMEN, TRE SKYDDSPELARE

EDUCATION

  • -Uppdaterade kunskaper, expertis och verktyg hjälper kunderna att göra rätt handskval och undvika skador. .
  • -Sökkatalog för kemiska handskar med genomträngningsdata efter handske/CAS-nummer och support.
  • -Teknisk utbildning på plats eller online för dina anställda om kemikaliebeständigt handskydd.

EVALUATION

  • Utvärderingar på plats av våra handskexperter angående kundens specifika behov
  • -Anpassat test av för närvarande använda handskar mot kemiska miljöer de kan stöta på.
  • De kan dra nytta av våra egna kemikalielaboratorietjänster, där vissa material kan testas under kontrollerade förhållanden för att erbjuda skräddarsydda råd om handskydd och kostnadsbesparingar.

EQUIPMENT

  • Rekommendationer för den mest lämpliga och effektiva handsken baserat på verkliga, opartiska kemiska prestandadata och kundens användningsområden
  • Konsoliderad CHEMREST-produktserie som kan användas inom alla relevanta marknader, branscher och användningsområden.
  • Varje handske finns i olika storlekar, längder och tjocklekar för ytterligare personlig anpassning.

VÅRA KEMIKALIEEXPERTER

Showa

KUNSKAP OM KEMISKA RISKER ÄR NYCKELN TILL ATT SKYDDA DINA HÄNDER

SHOWA strävar efter att förse kunderna med kunskap och verktyg för att kunna göra bättre och mer medvetna val angående deras kemiska handskydd. Ladda ner vår broschyr för att lära dig mer om:

  • Normer och terminologi för kemikaliebeständighet
  • Skydd mot mikroorganismer som exempelvis coronaviruset
  • Att känna igen din skyddsnivå med vår ABC-märkning
  • Användningsområden och prestanda för populära handskpolymerer

Vi påminner dig om att vårt team av kemiska handskexperter är tillgängliga via telefon och kan erbjuda mera specifika råd.

DET FÖRSTA STEGET AV VÅR UTVÄRDERINGSPROCESS: CHEMREST.COM:

Att välja rätt kemikaliebeständig handske för jobbet är mycket enklare med vår oöverträffade katalog för kemikaliebeständiga handskar, ChemRest.com. Med stöd av vårt globala nätverk av specialister inom tillverkning, forskning och säkerhet är ChemRest.com det första steget för att utvärdera ditt skydd mot de kemikalier du använder, under den tid du använder dem.

ChemRest.com erbjuder intuitiv navigering, en förbättrad kemisk sökning efter namn eller CAS-nummer och möjligheten att jämföra olika handskar med varandra. Säkerhetspersonal kan dra nytta av:

  • Användarvänlig kemisk katalog med hundratals kemikalier tillgängliga
  • Gratis testning på begäran för ytterligare kemikalier
  • Tillgång till kemiska expertdata och resurser på samma plats
  • Hängiven teknisk support
  • Kostnadseffektiv handskyddslösning tack vare lämpligt urval och rekommendationer för kemikaliebeständiga handskar

SHOWAS KEMISKA LABORATORIETJÄNST

Som en premiumtjänst erbjuder SHOWA en gratis omfattande analys av din användning av kemikaliebeständiga handskar, till exempel för att hjälpa till med de senaste efterlevnadskraven för EN 374. I vårt interna kemikalielaboratorium kan vi testa alla kemiska eller kemiska blandningar du använder. Du får en detaljerad rapport med handskrekommendationer baserat på din användning av farliga kemikalier. Detta program är utformat för att ge den mest kostnadseffektiva analysen och fullständig täckning av kraven i EN 374.

ETT MEDDELANDE FRÅN VÅRA EXPERTER:

Ofta inleds inköpsprocessen för kemikaliebeständiga handskar med frågan: ”Vad är alternativet till handsken jag använder för tillfället?” I själva verket är handsken som för närvarande används inte lämplig för användningsområdet (längre).

Detta scenario är det farligaste sättet att köpa handskydd på, eftersom inte bara personalen utsätts för risker, utan också själva företaget.

Showa

SHOWAS RISKUTVÄRDERINGSPROGRAM PÅ PLATS

Kemikaliebeständighetstester utförs alltid under kontrollerade laboratorieförhållanden, till skillnad från våra kunders verkliga och mer varierande arbetsmiljöer. SHOWAS riskutvärderingsprogram tar med andra potentiella faror i beräkningen och gör en helhetsbedömning. Den består av en säkerhetsutvärdering och en strategisk plan där handsktesterna kan hanteras effektivt genom fyra tidsinställda processer, som utvärderar prestanda för SHOWA-handskar kontra en befintlig handske. En av våra experter på säkerhetshandskar utvärderar först din situation, processerna och kemikalierna som du använder. Efter (ungefär) fyra veckor presenteras en kostnadseffektiv skräddarsydd plan för dina handskyddsbehov. Den första utvärderingen kan ske på plats, men också via fjärrsamtal.