showa
0

“ KALTE UMGEBUNGEN: RISIKEN UND EINSCHRÄNKUNGEN! ”

Schutz der Hände vor extremer Kälte

I november 2016 uppdaterades standarderna för testning av skydd mot mekaniska risker efter att marknaden upptäckt ett drastiskt behov av bättre utvärdering av personlig skyddsutrustning. Sedan dess har ett överflöd av information cirkulerat – långa tekniska bloggar och rapporter som kan bli ganska långrandiga. Efter den officiella övergångsperioden på två år ser SHOWA fortfarande en stor kunskapslucka vad gäller de nya skärnivåerna för skyddshandskar, och lanserar en global strategi för att hjälpa säkerhetspersonal och handskanvändare att fatta rätt beslut när de väljer handskydd.

A–F ELLER F–A? UTBILDNING ÄR AVGÖRANDE

I april 2018 ersattes det gamla direktivet om personlig skyddsutrustning med en rättsligt bindande lagstiftning. Personlig skyddsutrustning kan certifieras inom ramen för det gamla direktivet fram till april 2019, så precis som SHOWA har tillverkare varit upptagna med att få sina produkter omcertifierade. För mekaniska risker innebar detta en uppdatering av testmetoder och rapporter för att inkludera de nya A–F-märkningarna som anges i ISO 13997.

”Än idag får vårt team ofta frågor från slutanvändare och säkerhetschefer som: Vilken skärnivå är högre – A eller F?

Just denna förvirring är ett resultat av bristande följdriktighet med andra alfabetsbaserade standarder. När man till exempel mäter energiförbrukning är A högst medan F är lägst”, förklarar säljchefen för EMEA, Tony Lynch.

Han fortsätter: ”Som tillverkare av handskydd anser vi att det är VÅRT ansvar att utbilda säkerhetspersonal och användare om skillnaderna. Vi måste hjälpa dem att ta väl underbyggda beslut för att skydda sina arbetare mot de risker som varje jobb innebär. Genom att ställa samman all information till något klart, tydligt och lättillgängligt tror vi att vi kan uppnå det.”

SKAPAR EN TYDLIG LÄNK MELLAN SKÄRNIVÅ OCH TILLÄMPNING

EN MODERN OCH FRAMÅTTÄNKANDE STRATEGI FÖR KUNDER

På grund av den enorma mängd innehåll som finns tillgänglig har SHOWA valt en kreativ strategi istället för att skriva en typisk teknisk rapport eller blogg. En Skärskyddsguide i form av en affisch som säkerhetspersonalen kan hänga upp på arbetsplatsen, och som är utformad så att alla kan se den information de verkligen behöver. Guiden hjälper läsaren att förstå ändringarna i de nya standarderna och ta bättre beslut när det gäller deras skärskyddsbehov. Vi förklarar testerna, hur du läser resultaten på din handske och vilka skärnivåer du behöver för jobbet du har framför dig.

Syftet med uppdateringen är att skapa en mer tillförlitlig bild av skydd, men det har skapat ytterligare kostnader för många tillverkare av personlig skyddsutrustning vars produkter har nedgraderats och fått en sämre klassificering. Som förberedelse inför uppdateringen har SHOWA redan reviderad sin globala handskstrategi för att se till att användare kan lita på SHOWA:s kvalitetshandskar, oavsett vilket jobb de ska använda dem till.

Få en knivskarp bild genom att ladda ner SHOWA:s nya Skärskyddsguide via webbplatsen (cutprotection.SHOWAgroup.eu/en) eller be en av våra SHOWA-representater om ett exemplar.

card-01

İŞİNİZ İÇİN DOĞRU ELDİVENİ Mİ ARIYORSUNUZ?

Hemen uzmanlarımızdan biriyle görüşün