showa
0

“ KOSTNADER LIGGER BAKOM BEHOVET AV BÄTTRE SKÄRSKYDD ”

Uppvisar den officiella statistiken (1) en ökning i arbetsplatsolyckor och förlorad arbetstid bland 19 miljoner arbetstagare:

  • 670 000: Totalt antal olyckor som orsakar förlorad tid (+1,8 % jämfört med 2010)
  • 38 368 115: Antalet förlorade arbetstimmar (+3 % jämfört med 2010)
  • 3 273 EUR: Genomsnittlig kostnad för olyckor som orsakar förlorad tid (inklusive arbetsrelaterad sjukdom)
  • 96 630 EUR: Detta är kostnaden i Frankrike för permanent arbetsoförmåga (PI) för över 10 % av de handskador som leder till arbetsoförmåga. Dessa siffror varierar enligt socialgrupp och yrkeskategori. (Officiell tidning: förordning daterad 2013-12-4)

Vid en uppdelning av arbetsplatsolyckor som leder till permanent funktionsnedsättning utifrån skadans område vet vi att 21 % handlar om handskador.

Utöver dessa fakta och siffror är direkta och indirekta kostnader ofta underskattade eller till och med okända. Enligt studier som har utförts på området kan det intressant nog ses att det direkta/indirekta kostnadsförhållandet kan uppnå en nivå på 1 av 6.

Därför är förhindrande en huvudfaktor för att minska antalet drabbade. Dessutom är en olycka eller i värsta fall ett dödsfall en form av stort socialt och ekonomiskt trauma som påverkar alla involverade, företaget, arbetsgivaren och den anställda.

En studie av ett internationellt säkerhetsförbund visar att med relevanta säkerhetsprogram och riskförebyggande arbete kan 71 % av arm- och handskadorna förhindras med relevant personlig skyddsutrustning (PPE), särskilt handskar med skärmotstånd. Användande av rätt skärskyddshandske gör verkligen skillnad för att skydda arbetstagarna från en rad olika risker, t.ex. skär- och rivsår från grova och vassa kanter på byggmaterial som glas, tegel och takpanel och plåt.

Vilken nivå av skärskydd behövs?

För att bedöma en handskes skärnivå använder tillverkare inom EU standarden SS-EN 388: 2016 (Coup-testmaskin). Det är dock väldigt vanligt att handskar som med inblandad glasfiber minskar skärtestets påverkan genom att de gör bladet slött. Omfånget för prestandapoäng som handskar kan få och fortfarande kvalificeras för SS-EN388 nivå 5 varierar så mycket att den europeiska standarden anger att om du letar efter höga nivåer av skärskydd (SS-EN388: nivå 4 och 5) är det bra att ha i åtanke andra testmetoders resultat, såsom ISO 13997, som ett alternativ för att korsvalidera en handskes skärmotståndsnivå.

Mer information och jämförelse mellan ISO 13997 och EN388

I tester som utförs enligt ISO 13997-standarder (demovideo) måste detta värde uttryckas som skärbelastningen i Newton (N). Den här testmetoden gäller trycket som utövas på fibrerna när skärriskerna är höga. För att ge bättre enskilt skydd mot skärsår, har SHOWA varit innovativt och skapat egna antiskärfibrer som skyddar händer, såsom Hagane Coil™ som används i S-TEX-serien. Denna patenterade fiber kombinerar rostfritt Hagane-stål med polyester- och/eller aramidfiber som ger en hög skyddsnivå mot skärsår från 20 Newton/ nivå D till 35 Newton/ nivå F enligt standarden ISO 13997

Sammanfattningsvis är det viktigt för säkerhetschefer som vill minska skärskadorna, särskilt vid behov av hög skärbeständighet, att komma ihåg att skärtestmetoderna kan ge stora skillnader i resultat beroende på skillnader i testmaskiner, kraften som används och skärbladets skärpa.

SHOWA rekommenderar faktiskt som ärlig tillverkare att du alltid ber om det alternativa testresultatet enligt ISO 13997 som kompletterande information, så att du kan fatta ett välgrundat beslut om handskydd vid skärrisker innan du köper skärskyddshandskar så att du inte riskerar arbetstagarnas liv.

card-01

İŞİNİZ İÇİN DOĞRU ELDİVENİ Mİ ARIYORSUNUZ?

Hemen uzmanlarımızdan biriyle görüşün