showa
0

“ KOSTNADEN FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET I BYGGNADSBRANSCHEN ”

Byggnadssektorn avser både byggnad av byggnader och civilingenjörsarbeten, så den är en avsevärd del av vårt ekonomiska och sociala liv. Varje dag utför miljontals personer som arbetar inom byggyrket en rad olika uppgifter. De utsätts för farliga förhållanden på arbetet, bland annat vassa kanter, oskyddade maskiner och kemikalier och deras händer är oftast i frontlinjen när det händer något.

I Frankrike utgör byggnadsarbetare i den offentliga sektorn ungefär 9 procent av alla löntagare. Men enligt den senaste tillgängliga statistiken över antalet olyckor som orsakar förlorad tid representerar de nästan 18 procent överlag och, ännu värre, 22 procent av dessa olyckor är dödliga.

 • 25 % av alla olyckor som orsakar förlorad tid involverar händer
 • 7 % av olyckorna som involverar händer leder till permanenta funktionsnedsättningar
 • 14 % av alla förlorade arbetsdagar som orsakas av olyckor beror på handskador

Byggarbete har den högsta risken för faror på arbete av alla branscher. Det är orealistiskt att hoppas på att eliminera arbetsplatsolyckor helt, men att följa gällande lagar, förbättra arbetsmetoder och använda personlig skyddsutrustning är hållbara lösningar för att begränsa antalet olyckor som kan ske.

Det går inte att sätta ett pris på din hälsa

Finansiella kostnader för arbetsplatsolyckor

 • Byggnadsarbete: 37,45 miljoner euro
 • Transport, vatten, gas, elektricitet, press, kommunikationer: 23,88 miljoner euro
 • Metallurgi: 14,98 miljoner euro
 • Trä, papper, textil, kläder: 6,49 miljoner euro
 • Kemikalier, gummi: 2,23 miljoner euro

Genomsnittlig kostnad för olyckor som orsakar förlorad tid (inklusive arbetsrelaterad sjukdom)

 • Byggnadsarbete: 3 841 euro
 • Transport, vatten, gas, elektricitet, press, kommunikationer: 3 837 euro
 • Metallurgi: 2 861 euro
 • Trä, papper, textil, kläder: 3 704 euro
 • Kemikalier, gummi: 3 487 euro

Genomsnittlig kostnad för olyckor som orsakar förlorad tid (inklusive arbetsrelaterad sjukdom)

 • Byggbranschen: 37 297 euro
 • Transport, vatten, gas, elektricitet, press, kommunikationer: 41 647 euro
 • Metallurgi: 38 516 euro
 • Trä, papper, textil, kläder: 17 035 euro
 • Kemikalier, gummi: 22 734 euro

Officiell statistik visar att antalet arbetsplatsolyckor har minskat inom byggbranschen, men de förekommer fortfarande oftare än inom andra branscher. De flesta skador inom byggbranschen involverar händer och/eller armar och allvarliga olyckor eller dödsfall har en djup social och ekonomisk påverkan på alla som är inblandade: företaget, arbetsgivaren och den anställda. Så det är väldigt viktigt att förhindra att de sker över huvud taget.

(Uppgifterna nedan gäller endast för Frankrike, siffrorna är liknande i alla större industrialiserade länder. Eurostat)

Varje år sker allvarliga och dödliga arbetsolyckor som har en förödande påverkan på offren, deras familjer, deras kollegor och företagets ledning. Det är logiskt att anställda skyddar sig hela tiden, oavsett hur liten risken är. Som vi alla vet är det bättre att vara på den säkra sidan.

SHOWA erbjuder ett sortiment av handskar som är skapade för olika användningsområden och behov inom varje yrkesroll i byggbranschen. För att göra det lättare att välja rätt handske har vi identifierat olika yrkesspecifika handskar som vi har delat in i fem huvudkategorier som innehåller högst 15 modeller. Detta säkerställer att mängden referensmaterial är optimerat och att inköpskostnaderna minimeras. Handskarnas grupperas efter arbetstyp, avseende tre huvudfaktorer: arbetsmiljö, vilka handrörelser som ska utföras och den typ av skydd som behövs.

card-01

İŞİNİZ İÇİN DOĞRU ELDİVENİ Mİ ARIYORSUNUZ?

Hemen uzmanlarımızdan biriyle görüşün