showa
0

AUTHOR: BRIAN MOSLEY

“ INNOVATION FÖR SKYDDSUTRUSTNING FÖR HUDEN: KRÄVS SOM SVAR PÅ COVID-19 ”

- Brian Moseley is Technical and R&D Manager for Showa Group

Covid-19-pandemin har förhöjt nationens medvetenhet om vikten av frisk hud och handskydd, så anläggningschefer har varit tvungna att hantera viruset på särskilda sätt.

Av Brian Mosely

Säkerhetschefer på anläggningar var redan tvungna att förbereda sig inför en komplicerad och ständigt föränderlig miljö av potentiella nödfall och katastrofer innan coronaviruspandemin slog till. Nu ändrar chefer och medarbetare reglerna helt (om det någonsin fanns några regler) för att skydda arbetare, personer på anläggningar och till och med kunder från Covid-19-relaterade hälsorisker.

Utmaningarna har många aspekter för anläggningar inom tillverkning, sjukvård, livsmedelsbearbetning, myndigheter och andra sektorer som måste fastställa ett säkert sätt att bedriva sin verksamhet och vars frontlinjearbetare utför viktiga tjänster och hjälper allmänheten. Ett viktigt fokusområde är användning av skyddsutrustning för att skydda huden, samt Department of Labors Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Department of Labors Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i USA har tillhandahållit riktlinjer för användning av handskar, skydd för ögon/ansikte och annan skyddsutrustning.

När det gäller handskar matchas bästa praxis med innovation för att skapa, till exempel, engångsnitrilhandskar med bättre prestanda som skyddar arbetare mot Covid-19, deras medarbetare och andra riskfaktorer för huden. Säkerhetschefer på anläggningar kan skydda arbetarna bättre genom att bättre förstå vad som krävs av handskarna, olika typer av skyddshandskar samt innovativa utvecklingar när det gäller engångshandskars påverkan på miljön.

2016 justerade Internationella standardiseringsorganisationen sina internationella teststandarder för skyddshandskar som används mot farliga kemikalier och mikroorganismer, inklusive virus, bakterier och svamp. De justerade teståtgärderna inkluderar tre huvudsakliga områden som tillverkare av handskar måste förhindra:

Penetrering: Handskar ska stå emot sprickor och brister som skulle göra det möjligt för kemikalier och/eller mikroorganismer att ta sig igenom och infektera användarens hud.

Genomträngning: Mätningen av genomträngningstider, eller hur lång tid det tar för farliga material att komma i kontakt med huden efter att ha trängt igenom handskens yta.

Degradering: Förändring av handskens fysiska sammanställning som orsakas av kontakt med vissa material. Degradering kan identifieras genom förändringar av handskens färg, utseende eller textur.

Alla handskar skyddar inte lika väl mot osynliga patogener. Tillverkare och distributörer av handskar måste genomföra rigorösa tester för att säkerställa att deras produkter uppfyller branschens senaste standarder. En handske som uppfyller kriterierna ovan är baslinjen för att skydda industriarbetare, men företag kan göra mer än så.

Engångsnitrilhandskar har funnits sedan 1991. De utvecklades ursprungligen för att lösa problemet med allergiska reaktioner mot naturliga latexproteiner, vilket var ett vanligt problem när AIDS-pandemin var som värst. Nitrilhandskar ger även bättre brottgräns och hållbarhet än latexhandskar av traditionellt naturgummi, vilket gör dem perfekta för akutsjukvårdare, säkerhetskontrollanter, arbetare i kemiska labb och personer som arbetar med livsmedel.

Engångsprodukter har en hållhake – de kasseras sällan på rätt sätt. Över en miljard handskar kastas bort varje år världen över. Om de skulle läggas i rad skulle de sträcka sig över 2,12 miljoner mil, eller 530 jorden runt-resor. Detta är oroväckande statistik, och den kommer att öka i år på grund av användningen av engångsnitrilhandskar i kampen mot Covid-19.

Många anläggningschefer måste lista ut hur de ska kassera handskarna på ett sätt som är ansvarsfullt mot miljön. På senare år har det lagts stort fokus på att miljövänliga initiativ ska inkluderas i tillverkningen av skyddsutrustning. Företag har implementerat miljövänliga initiativ för att framställa skyddsutrustning som består av hållbara material utan att det tummas på produktens kvalitet.

En viktig teknisk innovation i tillverkningen av nitrilhandskar har varit infusionen av biologiskt nedbrytbara material. När dessa biologiskt nedbrytbara handskar har kasserats och kastats på aktiva avfallshanteringsplatser utsöndrar mikroorganismer enzymer som bryter ned nitrilpolymerernas bindningar. Handsken lämnar efter sig organisk jord, vatten, koldioxid och metan. Den berikade jorden kan till och med nära nya växter.

Studier har visat att dessa material inte förändrar nitrilhandskarnas utseende, töjbarhet eller brottgräns. De bibehåller även samma prestanda och skydd mot kemikalier, virus och bakterier. Enligt vissa testresultat bryts dessa produkter ned upp till 60–70 procent på bara drygt ett år.

Covid-19-pandemin har förhöjt nationens medvetenhet om vikten av frisk hud och handskydd, så anläggningschefer har varit tvungna att hantera viruset på särskilda sätt. Skyddshandskar som är hållbara och miljövänliga och skyddar arbetarnas händer mot alla hot, inklusive virus, bakterier, kemikalier och andra farliga material, är den typ av produkt som anläggningschefer bör investera i för att maximera arbetarnas säkerhet i dessa osäkra tider.

Brian Moseley är teknisk chef och leder forskning och utveckling för SHOWA-koncernen.

https://fsmmag.advanced-pub.com/?issueID=113&pageID=28

card-01

İŞİNİZ İÇİN DOĞRU ELDİVENİ Mİ ARIYORSUNUZ?

Hemen uzmanlarımızdan biriyle görüşün