showa
0

“ SHOWA 377-IP: TA STÖTEN MED SKYDDET, INTE HÄNDERNA! ”

Skador på händer och fingrar är vanliga och står för nästan 50 procent av rapporterade olyckor enligt vår databas över företag i olje- och gassektorn.Mer specifikt: av de olyckor som sker i borriggar registrerades upp till 41.41 procent som hand- och fingerskador i 2018 års statistik från International Association of Drilling Contractors .

Personer som arbetar i svåra klimatförhållanden och extrema arbetsmiljöer där de utsätts för vind, hög fuktighet och kyla, men även riskerar att få en smäll av ett föremål eller bli nedstänkt med olja eller lera, behöver ett effektivt hermetiskt skydd samt stöt- och greppskydd för att behålla effektiviteten och kunna fokusera på arbetsuppgifterna.

Forskning & Utveckling

SHOWA:s avdelning för forskning och utveckling har än en gång svarat på marknadens och kundernas behov. Resultatet är en ny lösning för de arbetare på oljeriggar som redan förlitar sig på vårt etablerade SHOWA 377-oljegrepp och det termiska SHOWA 477-oljegreppet i form av en ny anpassad version som även ger skydd mot stötar.

Fördelarna är tydliga för dessa personer: SHOWA:s populära ergonomiska passform och känsla kombinerad med oljegrepp och ogenomtränglighet, nu med ytterligare stötskydd på handens baksida, knogarna och fingrarna, ger den perfekta rigghandsken för alla väder. SHOWA har haft ett nära samarbete med industrier världen över för att möta liknande behov i andra sektorer som byggnation, gruvdrift, rördragning, fracking och skeppsvarv.

Vi har utformat en handske med en förstklassig kombination av ett 360 graders skydd i form av en handske som är helt doppad i nitril med en extra beläggning av skummad nitrilöver ett foder av polyester och bomull. Skyddsegenskaperna hos SHOWA 377IP har ökats och förstärkts genom ett specialutformat stötskydd för handen, sytt med stor omsorg i vår fabrik.

Showa

Visste du detta?

Huden är människokroppens största organ och har direktkontakt med nerver och blodkärl. Vår hud bildar en barriär som skyddar alla våra inre organ och reagerar på starka produkter genom att bli irriterad.

Hudbarriären kan däremot skadas av giftiga produkter som sedan kan absorberas, nå blodådrorna och sprida sig därifrån till olika organ i människokroppen.

SHOWA 377IP är din bästa vän för skydd mot skador på hud och ben. Den ger ett förstklassigt skydd eftersom den är helt doppad i nitril och har en extra beläggning av nitrilskum.

Showa
card-01

İŞİNİZ İÇİN DOĞRU ELDİVENİ Mİ ARIYORSUNUZ?

Hemen uzmanlarımızdan biriyle görüşün