showa
0

“ SKYDD MOT CORONAVIRUSET MED SHOWA ”

På grund av den snabba spridningstakten för coronaviruset som upptäcktes i Wuhan, officiellt döpt till COVID-19 av Världshälsoorganisationen (WHO), har SHOWA mottagit flera tekniska frågor om viruset. Som en tillverkare av skyddshandskar är det vårt mål att informera, utbilda och skydda. Genom årtionden av forskning och innovation har vi byggt upp en expertis inom handskydd och kan därmed uppfylla de behov av personlig skyddsutrustning (PPE) som finns i många industrier runt om i världen.

Vad är COVID-19?

COVID-19 upptäcktes i Hubei-provinsen i Kina under 2019 och har sedan dess skapat rubriker genom att snabbt spridas till (enligt siffror från februari 2020) 86 omgivande länder genom kontakt personer emellan. Världshälsoorganisationen (WHO) har fastställt att viruset ”utgör ett internationellt hot mot människors hälsa”, vilket visar på virusets allvarlighetsgrad.

Statistik Kring COVID-19 Och Hur Det Sprids

Enligt den senaste rapporten från WHO, från den 5 mars, 2020, har 95 748 fall bekräftats globalt. Kina har påverkats värst, med 80 411 sjukdomsfall och 2 902 dödsfall. Utanför Kina har 15 337 personer insjuknat och 384 personer dött, detta i 86 länder. Dessa siffror stiger dagligen. Sådana här stora smittspridningar gör att många vänder sig mot förebyggande åtgärder för att kunna fortsätta med sin vardag.

Enligt Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), sprids COVID-19 via aerosoldroppar, som produceras när smittade människor hostar eller nyser. Allt och alla inom en radie på 1,8 meter eller 6 fot kan få smittoämnen på sig – detta omfattar ytor såsom bänkytor, dörrhandtag, räcken och så klart människor. Enligt ECDC fortsätter viruset vara smittsamt även efter flera timmar på sådana ytor. Individer kan bära med sig viruset från en plats till en annan. Denna överföring bidrar till att viruset sprids både lokalt och utomlands. På grund av allmänna virusegenskaper kan en person dessutom vara smittad även om hen inte uppvisar symtom på sjukdomen. Enligt ECDC är denna inkubationsperiod 2–14 dagar lång för COVID-19.

Skydd och Förebyggande Åtgärder

I rekommendationer från Världshälsoorganisationen betonas vikten av förebyggande åtgärder, t.ex. att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten. Alkoholbaserade handdesinfektionsmedel är ett lämpligt alternativ om inte tvål och vatten finns tillgängligt. För att begränsa spridningen av en bakterie eller ett virus, inklusive coronaviruset, bör du täcka munnen när du hostar eller nyser och påminna andra om att göra detsamma. Du kan även vidta ytterligare försiktighetsåtgärder genom att undvika kontakt med ögon, näsa, mun och hålla lagom socialt avstånd. En annan försvarslinje är att använda virusresistenta engångshandskar.

Does SHOWA Manufacture Gloves that Protect Me from COVID-19?

Det är allmänt känt att handskar skyddar genom att tillhandahålla en extra barriär som mikroorganismer måste bryta igenom. Det är ett mindre välkänt faktum att inte alla handskar är likvärdiga, och därmed att inte alla handskar klarar av att bekämpa smittämnen. SHOWA:s virus- och bakterieresistenta handskar har bevisats skydda mot överföringen av sådana smittämnen och erbjuder skydd mot kemikalier, bakterier, virus, mikroorganismer och kroppsvätskor. Handskar från SHOWA fungerar i grunden som ett extra lager skyddande hud.

Under 1991 uppfann Best Manufacturing (som förvärvades av SHOWA 2007) den första engångshandsken tillverkad av nitrilgummi för att hjälpa de som har både kända och okända latexallergier. Den innovativa lågmodulsammansättningen erbjuder samma passform och känsla som naturligt latex. Dessutom är nitrilgummi ett allergifritt alternativ som är överlägset latex när det gäller skydd och hållbarhet. Vi på SHOWA är experter inom PPE och åtar oss att skapa harmoni mellan våra omgivningar och oss själva, att leda med ansvar och att vara nyskapande inom hållbara lösningar som skyddar oss människor och vår planet.

Var Hittar Jag Virusresistenta Handskar?

Under årtionden har SHOWA upprätthållit den högsta standarden inom handskydd när det gäller kvalitet, säkerhet och innovation. SHOWA:s team för forskning och utveckling har utvecklat en stor mängd engångshandskar som skyddar mot bland annat coronavirus. Dessa produkter är bland annat 6110PF, 6112PF, 7502PF, 7500PF, C9905PF, 7570 och Cobalt Blue-sortimentet. Dessutom kan SHOWA erbjuda återanvändningsbara virusresistenta handskar som även erbjuder skydd mot starka kemikalier, såsom 708, 874/874R, 878/878R, 890, och 892. Alla dessa erbjuder godkänt skydd mot virus, bakterier och mikroorganismer, enligt EN ISO 374-5:2016.

Alla handskar som nämns ovan genomgår strikta kvalitetskontroller och är tillverkade i fabriker i USA och Malaysia som till 100 % ägs av SHOWA.

För mer information om hur du skyddar dina händer mot coronaviruset, eller andra risker, kan du kontakta din lokala SHOWA-säljrepresentant eller skicka ett e-postmeddelande till info@showagroup.eu.

related news

card-01

İŞİNİZ İÇİN DOĞRU ELDİVENİ Mİ ARIYORSUNUZ?

Hemen uzmanlarımızdan biriyle görüşün