showa
0

“ Ubunifu una maana wakati inachangia kitu muhimu ”

UTVECKLINGEN AV KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR

Enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån 2015 utgjordes omkring 20–30 % av alla arbetsrelaterade sjukdomar av hudsjukdomar. Den vanligaste orsaken till hudsjukdomar på arbetsplatsen är exponering för kemiska ämnen. När det gäller huden är de mest relevanta kemiska riskerna brännskador från syror, brännskador från alkaliska ämnen, brännskador från fosfor, kemiska inträngningsskador.

Med åren har processerna och arbetssättet förnyats, med prioritering av de anställdas säkerhet. Samtidigt har marknaden för skyddshandskar sett en snabb ökning av nya och innovativa handskmaterial, vilket har förbättrat skyddet för händerna mot kemikalier så att det blivit mer motståndskraftigt, bekvämare att använda och mer kostnadseffektivt. Under 2016 ändrades kraven för testning av kemiska skyddshandskar inom EU för att bättre anpassa till dessa nya material.

Den nya normen (EN ISO 374-1:2016) ersätter den föregående (EN 374-1:2003) för att inkludera väsentliga förändringar inom tillverkningen av kemiska skyddshandskar. I normen EN ISO 374-1:2016 ökar antalet testkemikalier från 12 till 18 och handskar som testats enligt den nya normen måste klassificeras i tre kategorier: A – B – C. Dessutom specificeras skydd mot genomträngning av mikroorganismer nu som skydd mot virus, bakterier och svampar. Slutligen måste varje enskilt kemiskt test erkännas med en bokstav enligt tabellen nedan.

Showa
  • Typ A: Kemikalieskydd med genomträngningstid > 30 minuter för minst 6 av de 18 kemikalier som listas i standarden.
  • Typ B: Kemikalieskydd med genomträngningstid > 30 minuter för minst 3 av de 18 kemikalier som listas i standarden.
  • Typ C: Kemikalieskydd med genomträngningstid > 10 minuter för minst 1 av de 18 kemikalier som listas i standarden.

Även om det kan tyckas att typ A-handskar automatiskt är det bästa alternativet eftersom de testats mot och kan tåla fler kemikalier så är det inte nödvändigtvis sant! Prestandan hos en kemikalieresistent handske beror på vilken eller vilka kemikalier som handsken är avsedd att skydda mot. För att hjälpa industrin att välja rätt kemikalieresistenta handskar för personalen har SHOWA sedan 2001 genomfört sina egna kemiska tester på företagets kemikalieresistenta handskar. Den kemiska informationen finns på ChemRest.com – nu en av de mest omfattande onlinekatalogerna över kemikalieresistenta handskar som finns. Här kan säkerhetschefer och yrkesmän kontrollera om deras handskar skyddar dem mot de kemikalier som de arbetar med.

Showa

En plattform för att välja det rätta kemiska handskyddet för industrier och personalen
Sedan dess har tusentals användare och kunder över hela världen använt ChemRest.com som branschens mest omfattande vägledning över kemikalieresistenta handskar för att snabbt kunna hitta rätt handskar för skydd mot kemikalier. Alla SHOWA:s kemikalieresistenta handskar uppfyller kraven enligt normen EN ISO 374-1:2016 och har testas mot hundratals kemikalier.

ChemRest.com erbjuder möjligheten att jämföra mer än 60 olika stilar och över 100 olika handskar mot varandra. Därför kan du snabbt hitta ett specifikt kemiskt baserat urval genom att välja antingen ett kemiskt namn eller ett CAS-nummer som utgångspunkt för sökningen. Oavsett om det handlar om en massiv eller intermittent kemisk exponering kommer ChemRest att kunna ge dig den bästa rekommendationen baserat på dina arbetsmiljöbehov. Detaljer om handskarna, som t.ex. storlek, färg, material/polymer, greppyta, längd, fingerfärdighet och foder finns även tillgängliga. Specifika kemikalier och krav på exponering kan också väljas.

Ett kemiskt laboratorium för anpassade kemiska tester

Det finns många faktorer att överväga när man ska bestämma korrekt handskydd, förutom vilka kemikalier eller kemiska blandningar som arbetaren kommer att utsättas för. Exempelvis exponeringsnivån (hur länge och hur ofta), om de kemikalieresistenta handskarna även ska skydda mot nötning, skärskador, rivskador och stickskador? Tiderna för genomträngning och nedbrytning är också viktiga att överväga. Dessa tider anges ofta och rankas i ordning från de högsta till de lägsta nivåerna där handskmaterialet bryts ned. Komplexiteten hos vissa kemiska användningsområden kräver att säkerhetschefer och kunder söker mer anpassade råd gällande handskar för kemiskt skydd eftersom det inte är tillräckligt att bara välja mellan typerna A, B eller C.

SHOWA har ett eget avancerat kemiskt laboratorium där tester kan utföras på specifika kemikalier och kemiska blandningar. Fyra laboratorieexperter arbetar varje dag för att säkerställa säkerheten och den höga kvaliteten för varje kemikalieresistent handske. Kunderna kan gratis be om särskilda kemiska tester för önskad handske för maximalt skydd för personalen.

Kunder kan be om särskilda laboratorietester på www.ChemRest.com eller en gratis provhandske på www.showagroup.eu/se.

De 3 bästa modellerna av kemikaliebeständiga handskar från SHOWA

SHOWA CHM

Showa

Denna dubbeldoppade handske kan garantera en långvarig beständighet mot ett brett spektrum av kemikalier. SHOWA CHM har skapats med en ofodrad latex/neopren-beläggning och präglad greppyta över ett bomullsflockat foder. Lager med neopren över latex ger utmärkt beständighet mot slitage, revor och stickhål. Ogenomträngligheten gör de bekvämare för arbete i fuktiga eller oljiga miljöer. Den självspolande räfflade greppfinishen underlättar avrinning av vätskor, vilket maximerar effektiviteten i greppet. Dessa egenskaper gör SHOWA CHM till den ideala handsken för olika tillämpningar inom till exempel petrokemisk industri, kemisk industri, fastighetsskötsel och fordonsindustri.

SHOWA 3415

Showa

SHOWA 3415 har skapats med en helbeläggning i neopren över ett polyesterfoder och erbjuder utmärkt flexibilitet, komfort och fingerkänsla. Denna innovativa, flexibla neoprenhandske med grov yta ger en god beständighet mot nötning utan risk för latexallergi. SHOWA 3415 har utformats för att förhindra irritation kombinerat med smutsbeständiga egenskaper. Den ergonomiska designen replikerar handens naturliga kurva, vilket gör den perfekt för dem som arbetar med lösningsmedel, frätande ämnen, olja, gas, kemikalier och små delar, till exempel vid raffinering och inom offshoreindustrin.

SHOWA NSK24

Showa

SHOWA NSK24 är framtagen för att skydda händer och armar från ihärdiga och farliga kemikalier och är en revolutionerande handske tillverkad med SHOWA:s biologiskt nedbrytbara Eco Best Technology. Den dubbla och helt biologiskt nedbrytbara beläggningen ger överlägset skydd mot förslitning och inträngning av oljor, kolväten och fetter. Den grova, texturerade ytan garanterar ett utmärkt grepp. Det mycket flexibla, vattentäta, stickade fodret har en bomullsinläggning som absorberar perspiration för god komfort. SHOWA NSK24 rekommenderas för jordbruk, bilindustri, kemisk industri, livsmedelsindustrin, fastighetsskötsel, olje- och gasindustri samt allmännyttiga tjänster.

card-01

İŞİNİZ İÇİN DOĞRU ELDİVENİ Mİ ARIYORSUNUZ?

Hemen uzmanlarımızdan biriyle görüşün