showa
0

OM OSS

”SHOWA” betyder att ”finna balansen mellan olika element” på japanska. Denna princip är mycket mer än bara en fras.

SHOWA® är en helt integrerad tillverkare av hushålls- och industrihandskydd. Vi använder oss av de allra senaste tekniska framstegen med ständig fokus på kreativitet och innovation.

SHOWA® fokuserar enbart på varje steg av tillverkningen av handskydd för hushålls- och industribruk. Vi har fullständig kontroll över vårt industriella ekosystem, vilket ger oss en avgörande fördel jämfört med andra företag.

4 VECKORS PROVPROGRAM

SHOWA 4WTP består av en strategisk plan där provning av handskar kan hanteras effektivt i 4 tidsbegränsade processer. Dessa processer utvärderar handskens prestanda jämfört med en befintlig handske och indikerar användarens önskemål och fördelar vad gäller komfort, fingerfärdighet, passform och livslängd. Efter 4 veckor presenteras en kostnadseffektiv, godkänd och anpassad plan för dina handskyddsbehov.

INDUSTRISTANDARDER

Det europeiska direktivet 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning håller på att ersatts av den nya förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425. Den nya förordningen, som inför revideringar av flera standarder för personlig skyddsutrustning som t.ex. EN 388 och EN 374, publicerades i Europeiska unionens officiella tidning 31mars 2016 och kommer att tillämpas från 21 april 2018. Våra nya och befintliga handskar kan inte certifieras enligt den nya förordningen förrän 21april 2018.Befintliga intyg enligt direktivet är giltiga fram till 21 april 2023.Mer information om ändring av direktivet och dess konsekvenser hittar du på SHOWA-gruppens webbplats.

GREENCIRCLE CERTIFIED

SHOWA har valt att arbeta med GreenCircle Certified, ett oberoende utomstående företag, för att certifiera våra EBT-handskar som biologiskt nedbrytbara. SHOWAs revolutionerande Eco Best Technology® (EBT) gör skillnad för miljön, utan att göra avkall på skydd och prestanda. GreenCircle-certifieringen försäkrar våra kunder om att vi är ett tillförlitligt varumärke när det gäller hållbarhet, med ASTM D5526-certifikat.