showa
0

SHOWA betyder “hitta en balans mellan olika element” på japanska. Denna princip har ända från början varit den röda tråd som löper genom vårt arv och fastställer vilka vi är i dag: ett företag som åtar sig att skapa harmoni mellan våra omgivningar och oss själva, att leda med ansvar och att vara nyskapande inom hållbara lösningar som skyddar oss människor och vår planet.

cVÅRT ÅTAGANDE FÖR SÄKER TILLVERKNING

cREACH är en EU-förordning som har utvecklats för att bättre skydda miljön och människors hälsa mot kemiska risker. REACH är en förkortning för ”Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). För att säkerställa att det vi gör är säkert för miljön och människorna i den är SHOWA:s hela tillverkningsprocess utformad efter kraven i EU:s REACH-förordning. Genom att vara en fullt integrerad tillverkare kan vi garantera att alla SHOWA-produkter i dag och i framtiden kommer att förbli fria från ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC).

NÄR MAN FÖRSÖKER FLYTTA ETT BERG GÖR VARJE HAND SKILLNAD

Vi arbetar oavbrutet med att minska vår miljöpåverkan genom små och stora medel på våra kontor. Vi minskar pappersanvändningen genom digitalisering, implementerar stränga återvinningsprogram och uppmuntrar våra anställda att använda kollektivtrafik och cykla in till jobbet.

På våra anläggningar gör vi även vårt yttersta för att minimera miljöpåverkan. Detta gör vi till exempel genom att se till att vattnet som vi använder behandlas ordentligt efteråt så att det inte blir skadligt för miljön. När det är möjligt återvinner vi PVC-handskar som våra kunder har använt och lämnat in. Vårt arbete med att återanvända och bevara resurser i Japan och Malaysia har gett oss certifikatet ISO 14001 – en global standard inom miljöhantering som gör att vi kan fortsätta förbättra vår verksamhet.