• http://www.showagroup.com/images/librariesprovider3/Glove-Images/6797r-back.png?sfvrsn=0
 • http://www.showagroup.com/images/librariesprovider3/Glove-Images/6797r-palm.png?sfvrsn=0
 • http://www.showagroup.com/images/librariesprovider3/Glove-Images/6797r-texture.png?sfvrsn=0
 1. 0
 2. 1
 3. 2

Fördelar

 • En flexibel handske som ger stor rörlighet och med god tålighet mot rivning
 • Skyddar handen från oljor, kolväten, fett och nötning, med oöverträffat, långvarigt grepp
 • Tät för arbete i fuktiga eller feta miljöer
 • Fodret förblir korrekt justerat
 • Ytan ger god beröringskänsla och bättre grepp
 • Bättre hygien
 • Handleden väl skyddad
 • Låg jordfärg

Egenskaper

 • Helbelagd
 • Förlängt sammanfogat foder, elastisk kant
 • Grov yta över hela ytan
 • Antibakteriell och antiodörbehandling
 • Skuren och sydd
 • High Performance Polyethylene (HPPE)
Normer
Cat. III
0321
EN 374-2:2014
AQL < 1.5
EN 388:2016
3111XX
EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLMT
EN 407:2004
4342XX
Foder
Bomull
Beläggning
Neopren
Förpackning
12/72 handskar per hållare
Par per förpackning/kartong hållare per förpackning
handskar per förpackning
Längd
Elbow
Storlekar

10

Grepp
Grovt
Färg
Blå
Rekommenderade Branscher
Petrokemi

Chemical Data

 • DEG = Degradation
 • BDT = Breakthrough Detection Time
 • TTL = Total Immersion
 • INT = Periodisk exponering

 • E = UTMÄRKT
 • G = BRA
 • F = GANSKA BRA
 • P = DÅLIG
 • NR = REKOMMENDERAS INTE
 • NT = Inte testad
Degradation Rating BDT
Pin Kemikalienamn CAS-nummer 5m 30m 60m 240m TTL INT
1,1,1-TRIKLORETAN 71-55-6 E F P NR NT
1,2,4-TRIKLORBENSEN 120-82-1 E F P NR NT
1,2-DIKLORETAN 107-06-2 E F P P NT
1,4-DIOXAN 123-91-1 E G G P NT
2,2,4-TRIMETYLPENTAN 540-84-1 E E E E NT
2,6-DIMETYL-4-HEPTANON 108-83-8 E E E E NT
2-BROMOETYLACETAT 927-68-4 E E G G NT
2-BUTANON 78-93-3 E G G F NT
2-BUTOXIETANOL 111-76-2 E E E E NT
2-BUTOXIETANOLACETAT 112-07-2 E E F F NT
2-PENTANON 107-87-9 E E G F NT
2-PROPANOL 67-63-0 E E E E NT
2-PROPANON 67-64-1 E E E E NT
4,4-METYLENDIANILIN (190 C) 101-77-9 E E E E NT
4-METYL-2-PENTANON 108-10-1 E E G F NT
ACETALDEHYD 75-07-0 E E E E NT
Acetaldehyde 75-07-0 E E E E NT
Acetic Acid | 84% 64-19-7 E E E E NT
ACETOFENON 98-86-2 E G G P NT
ACETON 67-64-1 E E E E NT
Acetone 67-64-1 E E E E NT
ACETONITRIL 75-05-8 E E E E NT
Acetonitrile 75-05-8 E E E E NT
Acetophenone 98-86-2 E G G P NT
ACETOXIACETYLKLORID 13831-31-7 E E E G NT
Acetoxyacetyl Chloride 13831-31-7 E E E G NT
Acrylamide | 50% 79-06-1 E E E E NT
Acrylonitrile 107-13-1 E E E E NT
ACT 690 C4X1G LÖSNINGSMEDELSBORTTAGARE 8141-43-5 NT NT NT NT NT
Act 690 C4X1G Solvent Stripper 8141-43-5 NT NT NT NT NT
ACT 935 UP FOTORESISTBORTTAGARE 9141-43-5 NT NT NT NT NT
Act 935 UP Photoresist Stripper 9141-43-5 NT NT NT NT NT
ACT 970 FOTORESISTBORTTAGARE 9109-83-1 NT NT NT NT NT
Act 970 Photoresist Stripper 9109-83-1 NT NT NT NT NT
Act XT1100 Mixture 9872-50-4 NT NT NT NT NT
ACT XT1100-BLANDNING 9872-50-4 NT NT NT NT NT
Aeroshell Grease 22 56280-00-0 E E E E NT
AKRYLAMID 79-06-1 E E E E NT
AKRYLNITRIL 107-13-1 E E E E NT
Alkasol 27 Mixture E E E E NT
ALKASOL 27 Mixture E E E E NT
Allyl Alcohol | 99% 107-18-6 E E E E NT
Alodine 1000 Solution Mixture E E E E NT
ALODINE 1000-LÖSNING Mixture E E E E NT
Alodine 1200S Solution Mixture E E E E NT
ALODINE 1200S-LÖSNING Mixture E E E E NT
Alvania Grease 3 57120-00-0 E E E E NT
Ammonia (Gas) 7664-41-7 E E E E NT
AMMONIAK (GAS) 7664-41-7 E E E E NT
AMMONIAK UTAN VATTEN [GAS] 7664-41-7 E E E E NT
AMMONIAKLÖSNING 29 % 1336-21-6 E E E E NT
Ammonium Hydroxide 1336-21-6 E E E E NT
AMMONIUMHYDROXID 1336-21-6 E E E E NT
Amyl Acetate 628-63-7 E G G P NT
Amyl Alcohol 71-41-0 E E E E NT
ANILIN 62-53-3 E E G G NT
Aniline 62-53-3 E E G G NT
ANTIMONTRIBUTYRAT 53856-17-0 NT NT NT NT NT
Antimony Tributyrate 53856-17-0 NT NT NT NT NT
Aqua Regia 8007-56-5 E E E E NT
ASHLAND ACT 690 C4X1G LÖSNINGSMEDELSBORTTAGARE 8141-43-5 NT NT NT NT NT
ASHLAND ACT 935 UP FOTORESISTBORTTAGARE 9141-43-5 NT NT NT NT NT
ASHLAND ACT 970 FOTORESISTBORTTAGARE 9109-83-1 NT NT NT NT NT
ASHLAND ACT XT1100-BLANDNING 9872-50-4 NT NT NT NT NT
BANANOLJA 123-92-2 E G G P NT
BATTERISYRA (47 % H2SO4) 7664-93-9 E E E E NT
Battery Acid 7664-93-9 E E E E NT
BENSALDEHYD 100-52-7 E E E E NT
BENSEN 71-43-2 G P P P NT
BENSIN 8006-61-9 E E E F NT
BENSIN (BLYFRI) 8006-61-9 E E E F NT
BENSOL 71-43-2 G P P P NT
BENSOTRIFLUORID 98-08-8 G G F P NT
BENSYLALKOHOL 100-51-6 E E E E NT
BENSYLKLORID 25168-05-2 F P NR NR NT
Benzaldehyde 100-52-7 E E E E NT
Benzene 71-43-2 G P P P NT
Benzene, 1-Chloro-2-Methyl 25168-05-2 F P NR NR NT
Benzene, 1-Chloro-4-Trifluoro 98-56-6 G F P P NT
Benzene, Dichloro-4-Trifluoro 328-84-7 G F P NR NT
Benzyl Alcohol 100-51-6 E E E E NT
Biphenyl | 27% 92-52-4 E G G P NT
Blasocut 2000 Universal Mixture E E E E NT
BLASOCUT 2000 UNIVERSAL Mixture E E E E NT
BLASOCUT 4000 Mixture E E E E NT
Blasocut 4000 Universal Mixture E E E E NT
Bleach: Sodium Hypochlorite 7681-52-9 E E E E NT
BLEKMEDEL: NATRIUMHYPOKLORIT (4–6 %) 7681-52-9 E E E E NT
BOEING CASCADE COLUMBIA 3 PART Mixture E E E E NT
BOEING TURCO 6709 90107-98-4 E E E E NT
Boric Acid - Sulfuric Acid Mixture Mixture E E E E NT
BORSYRA-SVAVELSYRA Mixture E E E E NT
Bromoethyl Acetate, 2- 927-68-4 E E G G NT
Bromoform 75-25-2 P NR NR NR NT
BROMOFORM 75-25-2 P NR NR NR NT
Brulin MP 1793 Hydrocarbon Mixture Mixture E E E E NT
BRULIN MP 1793 KOLVÄTEBLANDNING Mixture E E E E NT
Butadiene, 1,3– 106-99-0 E E E E NT
Butanol 71-36-3 E E E E NT
BUTANOL 71-36-3 E E E E NT
BUTOXIDIGLYKOL 112-34-5 E E E E NT
BUTOXIPROPANOL 5131-66-8 E E E E NT
BUTOXITRIGLYKOL 143-22-6 E E E E NT
Butoxypropanol 5131-66-8 E E E E NT
Butoxytriglycol 143-22-6 E E E E NT
Butyl Acetate | 100% 123-86-4 E G F P NT
Butyl Acrylate | 100% 141-32-2 E G G F NT
Butyl Carbitol Solvent | 100% 112-34-5 E E E E NT
BUTYL CARBITOL-LÖSNINGSMEDEL 112-34-5 E E E E NT
Butyl Cellosolve Acetate 112-07-2 E E F F NT
Butyl Cellosolve Solvent | 100% 111-76-2 E E E E NT
BUTYL CELLOSOLVE-ACETAT 112-07-2 E E F F NT
BUTYL CELLOSOLVE-LÖSNINGSMEDEL 111-76-2 E E E E NT
Butyl Dipropasol Solvent 29911-28-2 E E E E NT
BUTYL DIPROPASOL-LÖSNINGSMEDEL 29911-28-2 E E E E NT
Butyl Toluene, P-Tert 98-51-1 E E E F NT
BUTYLACETAT 123-86-4 E G F P NT
BUTYLAKRYLAT 141-32-2 E G G F NT
BUTYLAMIN 109-73-9 G P NR NR NT
Butylamine 109-73-9 G P NR NR NT
Caprinus U Multigrade Railroad Oil Mixture E E E E NT
CAPRINUS U MULTIGRADE RAILROAD OIL Mixture E E E E NT
Carbitol Acetate 112-15-2 E E E G NT
CARBITOL-ACETAT 112-15-2 E E E G NT
Carbon Disulfide 75-15-0 G NR NR NR NT
Carbon Tetrachloride 56-23-5 E F P NR NT
Cascade Columbia 3 Part A Mixture E E E E NT
CASCADE COLUMBIA 3 PART A Mixture E E E E NT
Cellosolve Solvent 110-80-5 E E E G NT
CELLOSOLVE-LÖSNINGSMEDEL 110-80-5 E E E G NT
Chlorine (Gas) 7782-50-5 E E E E NT
Chlorobenzene 108-90-7 G P NR NR NT
Chloroform 67-66-3 G P NR NR NT
Chromic Acid 1333-82-0 E E E E NT
Citra-Safe Deodorizer Mixture G P NR NR NT
CITRA-SAFE-LUFTFRÄSCHARE Mixture G P NR NR NT
Citric Acid | 30% 77-92-9 E E E E NT
CITRONSYRA 77-92-9 E E E E NT
Citrus Terpenes Mixture 68956-56-9 E E E E NT
CITRUS TERPENES-BLANDNING 68956-56-9 E E E E NT
Corn Oil 8001-30-7 E E E E NT
Cresols 1319-77-3 E E E E NT
Cumene 98-82-8 G NR NR NR NT
Cyclohexane 110-82-7 E E E E NT
Cyclohexanol 108-93-0 E E E E NT
Cyclohexanone 108-94-1 E G F NR NT
CYKLOHEXAN 110-82-7 E E E E NT
CYKLOHEXANOL 108-93-0 E E E E NT
CYKLOHEXANON 108-94-1 E G F NR NT
CYKLOHEXYLKETON 108-94-1 E G F NR NT
Daraclean 282 Mixture E E E E NT
DARACLEAN 282 Mixture E E E E NT
Deoxidizer 16 Replenisher Mixture E E E E NT
DEOXIDIZER 16 REPLENISHER Mixture E E E E NT
Desoclean 45 Mixture E E E G NT
DESOCLEAN 45, BLANDNING Mixture E E E G NT
DIAMINOETAN 107-15-3 E E E E NT
DIBK 108-83-8 E E E E NT
Dibutyl Phthalate N- 84-74-2 E E E E NT
DIBUTYLFTALAT 84-74-2 E E E E NT
Dichlorobenzene O- 95-50-1 G P P NR NT
Dichloroethane 1,2- 107-06-2 E F P P NT
Diesel Fuel 77650-28-3 E E E E NT
DIESELOLJA 77650-28-3 E E E E NT
DIETANOLAMIN 111-42-2 E E E E NT
Diethanolamine 111-42-2 E E E E NT
Diethylamine 109-89-7 E F F P NT
Diethylene Glycol | 99% 111-46-6 E E E E NT
Diethylene Glycol Monomethyl Ether | 100% 111-77-3 E E E E NT
Diethylene Glycol Monopropyl Ether 6881-94-3 E E E E NT
DIETYLAMIN 109-89-7 E F F P NT
DIETYLENGLYKOLMONOBUTYLETER 112-34-5 E E E E NT
DIETYLENGLYKOLMONOETYLETERACETAT 112-15-2 E E E G NT
DIETYLENGLYKOLMONOHEXYLETER 112-59-4 E E E E NT
DIETYLENGLYKOLMONOMETYLETER 111-77-3 E E E E NT
DIETYLENGLYKOLMONOPROPYLETER 6881-94-3 E E E E NT
DIETYLENOXID 109-99-9 E F P NR NT
DIETYLETER 60-29-7 E G G G NT
DIFENYL 92-52-4 E G G P NT
DIFENYLETER 101-84-8 E G G P NT
DIFENYLETER (DOWTHERM) 101-84-8 E G G P NT
Diisobutyl Ketone 108-83-8 E E E E NT
DIISOBUTYLKETON 108-83-8 E E E E NT
DIKLOR-4-TRIFLUORBENSEN 328-84-7 G F P NR NT
DIKLORFLUORETAN 1717-00-6 E G F F NT
DIKLORMETAN 75-09-2 G NR NR NR NT
DIKLORTRIFLUORETAN 306-83-2 E E E E NT
Dimethyl Formamide 68-12-2 E E E G NT
Dimethyl Sulfate 77-78-1 G G G F NT
Dimethylacetamide N,N- | 100% 127-19-5 E E E E NT
Dimethylcyclohexyl Amine 98-94-2 NT NT NT NT NT
Dimethylpiperazine 106-58-1 NT NT NT NT NT
Dimethylsulfoxide (DMSO) 67-68-5 E E E E NT
DIMETYLCYKLOHEXYLAMIN 98-94-2 NT NT NT NT NT
DIMETYLFORMAMID 68-12-2 E E E G NT
DIMETYLHYDRAZIN 57-14-7 NT NT NT NT NT
DIMETYLKETON 67-64-1 E E E E NT
DIMETYLPIPERAZIN 106-58-1 NT NT NT NT NT
DIMETYLSULFAT 77-78-1 G G G F NT
DIMETYLSULFOXID 67-68-5 E E E E NT
DIMORFOLINODIETYLETER 6425-39-4 NT NT NT NT NT
Dinitrol AV30 Mixture E E E E NT
DINITROL AV30-SPRAY Mixture E E E E NT
Dinitrol AV8 MOD Mixture E E E E NT
DINITROL AV8 MOD Mixture E E E E NT
DINITROTOLUEN (40 % I ROH) 121-14-2 E E G F NT
Dinitrotoluene, 2,4– (DNT) | 40% 121-14-2 E E G F NT
Dioxane 1,4- | 100% 123-91-1 E G G P NT
DIPROPYLENGLYKOLMONOBUTYLETER 29911-28-2 E E E E NT
Divinyl Benzene 1321-74-0 E F P NR NT
DIVINYLBENSENE 1321-74-0 E F P NR NT
D-LIMONEN 5989-27-5 E E G F NT
Donax TG Transmission Fluid Mixture E E E E NT
DONAX TG TRANSMISSIONSOLJA Mixture E E E E NT
DOWTHERM, DIFENYL 92-52-4 E G G P NT
Dubl-Chek Penetrant Mixture Mixture E E E E NT
DUBL-CHEK PENETRANT, BLANDNING Mixture E E E E NT
Epichlorohydrin 106-89-8 E G G F NT
EPICHLOROHYDRIN 106-89-8 E G G F NT
EPIKLORHYDRIN 106-89-8 E G G F NT
ETANAL 75-07-0 E E E E NT
ETANDIOL 107-21-1 E E E E NT
ETANOL 64-17-5 E E E E NT
ETANOLAMIN 141-43-5 E E E E NT
ETANSYRA 64-19-7 E E E E NT
ETENOXID (GAS) 75-21-8 E E E E NT
Ethanol 64-17-5 E E E E NT
Ethanolamine | 100% 141-43-5 E E E E NT
Ethoxytriglycol | 100% 112-50-5 E E E E NT
Ethyl Acetate | 100% 141-78-6 E G G F NT
Ethyl Benzene 100-41-4 G F P NR NT
Ethyl Butanol 97-95-0 E E E E NT
Ethyl Ether 60-29-7 E G G G NT
Ethylene Glycol 107-21-1 E E E E NT
Ethylene Glycol Monohexyl Ether | 100% 112-25-4 E E E E NT
Ethylene Oxide 75-21-8 E E E E NT
Ethylenediamine | 99% 107-15-3 E E E E NT
ETOXITRIGLYKOL 112-50-5 E E E E NT
ETYLACETAT 141-78-6 E G G F NT
ETYLBENSEN 100-41-4 G F P NR NT
ETYLBUTANOL 97-95-0 E E E E NT
ETYLENDIAMIN 107-15-3 E E E E NT
ETYLENGLYKOL 107-21-1 E E E E NT
ETYLENGLYKOLMONOBUTYLETER 111-76-2 E E E E NT
ETYLENGLYKOLMONOETYLETER 110-80-5 E E E G NT
ETYLENGLYKOLMONOHEXYLETER 112-25-4 E E E E NT
ETYLENGLYKOLMONOPROPYLETER 2807-30-9 E E E E NT
ETYLETER 60-29-7 E G G G NT
FCC-55 Mixture E E G F NT
FENOL 108-95-2 E E E E NT
FENYLALKOHOL 108-95-2 E E E E NT
FENYLHYDRID 71-43-2 G P P P NT
FENYLMETAN 108-88-3 G F P NR NT
Fluoboric Acid 16872-11-0 E E E E NT
FLUORBORSYRA 16872-11-0 E E E E NT
FLUORVÄTESYRA 7664-39-3 E E E E NT
FORMALDEHYD 50-00-0 E E E E NT
Formaldehyde 50-00-0 E E E E NT
FORMALIN 50-00-0 E E E E NT
Formic Acid | 90% 64-18-6 E E E E NT
FOSFORSYRA 7664-38-2 E E E E NT
FOTOGEN 8008-20-6 E E E E NT
Freon 113 76-13-1 E E E E NT
FREON 113 76-13-1 E E E E NT
Furfural 98-01-1 E E E E NT
FURFURAL 98-01-1 E E E E NT
FURFURALDEHYD 98-01-1 E E E E NT
Gasoline (Unleaded) 8006-61-9 E E E F NT
GLUTARALDEHYD 111-30-8 E E E E NT
Glutaraldehyde | 50% 111-30-8 E E E E NT
HEPTAN 142-82-5 E E E E NT
Heptane | 100% 142-82-5 E E E E NT
HEXALIN 108-93-0 E E E E NT
HEXAN 110-54-3 E E E E NT
Hexane 110-54-3 E E E E NT
HEXEN 592-41-6 E E E F NT
Hexene 592-41-6 E E E F NT
Hexyl Carbitol Solvent | 100% 112-59-4 E E E E NT
HEXYL CARBITOL-LÖSNINGSMEDEL 112-59-4 E E E E NT
HEXYLCELLOSOLVE 112-25-4 E E E E NT
Huntsman Jeffcat DMDEE 6425-39-4 NT NT NT NT NT
HUNTSMAN JEFFCAT DMDEE 6425-39-4 NT NT NT NT NT
Huntsman Methylmorpholine 7529-22-8 NT NT NT NT NT
HUNTSMAN METYLMORFOLIN 7529-22-8 NT NT NT NT NT
HYDRAZIN 302-01-2 E E E E NT
Hydrazine Hydrate 302-01-2 E E E E NT
Hydrazine, Dimethyl 57-14-7 NT NT NT NT NT
Hydrochloric Acid 7647-01-0 E E E E NT
Hydrofluoric Acid 7664-39-3 E E E E NT
Hydrogen Chloride (Gas) 7647-01-2 E E E E NT
Hydrogen Fluoride (Gas) 7664-39-3 E E E E NT
Hydrogen Peroxide 7722-84-1 E E E E NT
HYDROXYLBENSEN 108-95-2 E E E E NT
IPA 67-63-0 E E E E NT
Isoamyl Acetate | 100% 123-92-2 E G G P NT
Isoamyl Alcohol | 100% 123-51-3 E E E E NT
Isobutanol 78-83-1 E E E E NT
ISOBUTANOL 78-83-1 E E E E NT
Iso-Octane 540-84-1 E E E E NT
ISOOKTAN 540-84-1 E E E E NT
ISOPENTANOL 123-51-3 E E E E NT
ISOPENTYLACETAT 123-92-2 E G G P NT
Isopropyl Acetate | 98% 108-21-4 E G G F NT
Isopropyl Alcohol 67-63-0 E E E E NT
ISOPROPYLALKOHOL 67-63-0 E E E E NT
ISOPROPYLBENSEN 98-82-8 G NR NR NR NT
Jet Fuel A Mixture E E E E NT
Jet Fuel JP-4 Mixture E E E E NT
Jet Fuel JP-8 Mixture E E E E NT
JETBRÄNSLE A Mixture E E E E NT
JETBRÄNSLE JP-4 Mixture E E E E NT
JETBRÄNSLE JP-8 Mixture E E E E NT
JODMETAN 74-88-4 P NR NR NR NT
KALIUMHYDROXID 1310-58-3 E E E E NT
KARBOLSYRA 108-95-2 E E E E NT
KAUSTIKSODA 1310-73-2 E E E E NT
Kerosene 8008-20-6 E E E E NT
KLOR (GAS) 7782-50-5 E E E E NT
KLORBENSEN 108-90-7 G P NR NR NT
KLOROFORM 67-66-3 G P NR NR NT
KOH 45 % 1310-58-3 E E E E NT
KOLDISULFID 75-15-0 G NR NR NR NT
KOLTETRAKLORID 56-23-5 E F P NR NT
KRESOLER 1319-77-3 E E E E NT
KRESOLSYRA 1319-77-3 E E E E NT
KROMSYRA 1333-82-0 E E E E NT
KROMTRIOXID 1333-82-0 E E E E NT
KUMEN 98-82-8 G NR NR NR NT
KUNGSVATTEN 8007-56-5 E E E E NT
KYLMEDEL 123A 306-83-2 E E E E NT
KYLMEDEL 141B 1717-00-6 E G F F NT
LACKBORTTAGNING 1025 STAR Mixture E F F P NT
LACKBORTTAGNING 305 ACME Mixture G F P NR NT
LACKBORTTAGNING 887 ACME Mixture E G F NR NT
LACKBORTTAGNING EZ Mixture E G F P NT
LACKBOTTAGNING RK120 SHERWIN WILLIAMS Mixture E G G F NT
LACKBOTTAGNING RK22 SHERWIN WILLIAMS Mixture E G G F NT
LACKNAFTA 8052-41-3 E E E E NT
LACKNAFTA FÖR KEMTVÄTT 8052-41-3 E E E E NT
Lacquer Thinner #1025 (Star Brand) Mixture E F F P NT
Lacquer Thinner #305 (Acme Brand) Mixture G F P NR NT
Lacquer Thinner #887 (Acme Brand) Mixture E G F NR NT
Lacquer Thinner #RK120 (Sherwin Williams) Mixture E G G F NT
Lacquer Thinner #RK22 (Sherwin Williams) Mixture E G G F NT
Lacquer Thinner (EZ Brand) Mixture E G F P NT
Lactic Acid 50-21-5 E E E E NT
Lauric Acid 143-07-7 E E E E NT
LAURINSYRA (35 % ETANOL) 143-07-7 E E E E NT
Limonene D- 5989-27-5 E E G F NT
LUT 1310-58-3 E E E E NT
Madrella P 150 Oil Mixture E E E E NT
MADRELLA P 150 OLJA Mixture E E E E NT
MEK/SBA Mixture E E E E NT
METANKARBONITRIL 75-05-8 E E E E NT
METANOL 67-56-1 E E E E NT
METANSYRA 64-18-6 E E E E NT
Methanol 67-56-1 E E E E NT
Methoxytriglycol | 100% 112-35-6 E E E E NT
Methyl Acetate 79-20-9 E E G G NT
Methyl Chloride (Gas) 74-87-3 E E E E NT
Methyl Ethyl Ketone (MEK) 78-93-3 E G G F NT
Methyl Ethyl Ketoxime 96-29-7 E E E E NT
Methyl Iodide 74-88-4 P NR NR NR NT
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) 108-10-1 E E G F NT
Methyl Isobutyl Ketoxime (MIBKO) 105-44-2 NT NT NT NT NT
Methyl Methacrylate 80-62-6 E G F P NT
Methyl Propasol Solvent 107-98-2 E E E P NT
Methyl Propyl Ketone (MPK) | 100% 107-87-9 E E G F NT
Methyl Pyrrolidone, N- 872-50-4 E E E G NT
Methylamine | 100% 74-89-5 E E E E NT
Methylene Biphenyl Isocyanate (MDI) 101-68-8 NT NT NT NT NT
Methylene Chloride 75-09-2 G NR NR NR NT
Methylenedianiline, 4,4- 101-77-9 E E E E NT
Methyl-Tert-Butyl Ether 1634-04-4 E E G P NT
METOXIPROPANOL 107-98-2 E E E P NT
METOXITRIGLYKOL 112-35-6 E E E E NT
METYLACETAT 79-20-9 E E G G NT
METYLAMIN 74-89-5 E E E E NT
METYLBENSEN 108-88-3 G F P NR NT
METYLENDIFENYLDIISOCYANAT 101-68-8 NT NT NT NT NT
METYLENKLORID 75-09-2 G NR NR NR NT
METYLENOXID 50-00-0 E E E E NT
METYLETYLKETON 78-93-3 E G G F NT
METYLETYLKETOXIM 96-29-7 E E E E NT
METYLFENYLENDIISOCYANAT 584-84-9 E E E G NT
METYLFENYLKETON 98-86-2 E G G P NT
METYLISOBUTYLKETON 108-10-1 E E G F NT
METYLISOBUTYLKETOXIM 105-44-2 NT NT NT NT NT
METYLKLORID (GAS) 74-87-3 E E E E NT
METYLKLOROFORM 71-55-6 E F P NR NT
METYLMETAKRYLAT 80-62-6 E G F P NT
METYLPROPASOL-LÖSNINGSMEDEL 107-98-2 E E E P NT
METYLPROPYLKETON 107-87-9 E E G F NT
METYL-TERT-BUTYLETER 1634-04-4 E E G P NT
METYLTRIBROMID 75-25-2 P NR NR NR NT
MIBK 108-10-1 E E G F NT
Microcut 26 Mixture E E E E NT
MICROCUT 26 Mixture E E E E NT
Mineral Oil - Light 8012-95-1 E E E E NT
Mineral Spirits 64475-85-0 E E E E NT
MINERALOLJA – LÄTT 8012-95-1 E E E E NT
MJÖLKSYRA 50-21-5 E E E E NT
MONOBUTYLAMIN 109-73-9 G P NR NR NT
MORFONLIN 110-91-8 E E G F NT
Morpholine 110-91-8 E E G F NT
M-PYROL 872-50-4 E E E G NT
MTBE 1634-04-4 E E G P NT
Muriatic Acid 7647-01-1 E E E E NT
MYRSYRA 64-18-6 E E E E NT
N,N′-DIMETYL-1,3-PROPANDIAMIN 109-55-7 NT NT NT NT NT
NAFTA 8032-32-4 E E E E NT
Naphtha 8032-32-4 E E E E NT
NATRIUMHYDROXID 1310-73-2 E E E E NT
N-BUTYLAMIN 109-73-9 G P NR NR NT
Nitric Acid | 70% 7697-37-2 E E E E NT
Nitric Acid | 23% 7697-37-2 E E E E NT
Nitric/Hydrofluoric Pickle Solution 97697-37-4 E E E E NT
NITROBENSEN 98-95-3 E F F NR NT
Nitrobenzene 98-95-3 E F F NR NT
NITROMETAN 75-52-5 E E E E NT
Nitromethane 75-52-5 E E E E NT
N-METYLMORFOLIN 7529-22-8 NT NT NT NT NT
N-METYLPYRROLIDON 872-50-4 E E E G NT
NMP 872-50-4 E E E G NT
N-OKTANOL 111-87-5 E E E E NT
n-PROPYL CELLOSOLVE 2807-30-9 E E E E NT
Nycote 7-11 Mixture E E E E NT
NYCOTE 7-11-BLANDNING Mixture E E E E NT
Octanol n- | 100% 111-87-5 E E E E NT
O-DIKLORBENSEN 95-50-1 G P P NR NT
O-KLORTOLUEN 25168-05-2 F P NR NR NT
Oleic Acid | 98% 112-80-1 E E E E NT
Olive Oil 8001-25-0 E E E E NT
OLIVOLJA 8001-25-0 E E E E NT
OLJESYRA 112-80-1 E E E E NT
O-TOLUIDIN 95-53-4 E E G F NT
OUTSPÄDD ÄTTIKSYRA 64-19-7 E E E E NT
OXIRAN 75-21-8 E E E E NT
OXSOL 10 25168-05-2 F P NR NR NT
OXSOL 1000 328-84-7 G F P NR NT
OXSOL 2000 98-08-8 G G F P NT
Oxybisbenzene,1,1- | 73% 101-84-8 E G G P NT
PCBS (ACROCLOR 1254) 11097-69-1 E G F P NT
PCBs 50% (Aroclor 1254) 11097-69-1 E G F P NT
PCBTF 98-56-6 G F P P NT
Pentachlorophenol (5% in Kerosene) | 5% 87-86-5 E E E E NT
PENTAKLOROFENOL (5 % I FOTOGEN) 87-86-5 E E E E NT
PENTAN 109-66-0 E E E E NT
Pentane 109-66-0 E E E E NT
PENTANOL 71-41-0 E E E E NT
PENTYLACETAT 628-63-7 E G G P NT
PENTYLALKOHOL 71-41-0 E E E E NT
PERC 127-18-4 G P NR NR NT
Perchlorethylene | 100% 127-18-4 G P NR NR NT
PERKLORETYLEN 127-18-4 G P NR NR NT
PETROLEUMETER 8032-32-4 E E E E NT
Phenol 108-95-2 E E E E NT
Phosphoric Acid 7664-38-2 E E E E NT
POLYKLORERADE BIFENYLER 11097-69-1 E G F P NT
Potassium Hydroxide 1310-58-3 E E E E NT
PROPANAMID 79-06-1 E E E E NT
Propaneamide, N, N'-Dimethyl 109-55-7 NT NT NT NT NT
PROPANOL 71-23-8 E E E E NT
Propanol N- 71-23-8 E E E E NT
PROPENOXID 75-56-9 G G F F NT
PROPOXIPROPANOL 1569-01-3 E E E E NT
Propoxypropanol 1569-01-3 E E E E NT
Propyl Acetate 109-60-4 E G F P NT
Propyl Cellosolve n- 2807-30-9 E E E E NT
PROPYLACETAT 109-60-4 E G F P NT
PROPYLALKOHOL 71-23-8 E E E E NT
Propylene Glycol 57-55-6 E E E E NT
Propylene Oxide 75-56-9 G G F F NT
PROPYLENGLYKOL 57-55-6 E E E E NT
PROPYLENGLYKOLMONOBUTYLETER 5131-66-8 E E E E NT
PROPYLENGLYKOLMONOMETYLETER 107-98-2 E E E P NT
PROPYLENGLYKOLMONOPROPYLETER 1569-01-3 E E E E NT
PROPYLKARBINOL 71-36-3 E E E E NT
PSEUDOKUMEN 95-63-6 E E P NR NT
Psuedocumene | 98% 95-63-6 E E P NR NT
P-TERT-BUTYLTOLUEN 98-51-1 E E E F NT
PYRIDIN 7291-22-7 E F P P NT
Pyridine 7291-22-7 E F P P NT
Refrigerant 123A 306-83-2 E E E E NT
Refrigerant 141B 1717-00-6 E G F F NT
Rotella T Multigrade 15W40 Motor Oil 71630-00-0 E E E E NT
Round-Up (Concentrated) 1071-83-6 E E E E NT
ROUNDUP (KONCENTRERAD) 1071-83-6 E E E E NT
SALPETER-/FLUORVÄTE-LÖSNING FÖR INLÄGGNING 97697-37-4 E E E E NT
SALPETERSYRA 7697-37-2 E E E E NT
SALTSYRA 7647-01-0 E E E E NT
SALTSYRA (10 % HCL) 7647-01-1 E E E E NT
Shell Diala Oil AX Base Oil 60030-00-0 E E E E NT
SHELL DIALA OIL AX BASOLJA 60030-00-0 E E E E NT
Shell Fire & Ice 2000 10W Oil 60015-00-0 E E E E NT
SHELL FIRE & ICE 2000 10W OLJA 60015-00-0 E E E E NT
SHELL HVI 100 NEUTRAL MQ 63050-00-0 E E E E NT
Shell HVI 100 Neutral MQ Base Oil 63050-00-0 E E E E NT
SHELL ROTELLA T MULTI 15W OLJA 71630-00-0 E E E E NT
SHELL SPIRAX S 85W-140 OLJA 86404-00-0 E E E E NT
Shell Turbo T 68 Hydraulic Oil 60220-00-0 E E E E NT
SHELL TURBO T 68 HYDRAULVÄSKA 60220-00-0 E E E E NT
Shellwax 100 Mixture E E E E NT
SHELLWAX 100 Mixture E E E E NT
SKYDROL 500 B-4 126-73-8 E E E G NT
Skydrol 500 B-4 | 100% 126-73-8 E E E G NT
Skydrol LD-4 Hydraulic Fluid 2528-36-1 E E G F NT
SKYDROL LD-4, HYDRAULVÄTSKA 2528-36-1 E E G F NT
SMÖRJFETT, SHELL AEROSHELL 22 56280-00-0 E E E E NT
SMÖRJFETT, SHELL ALVANIA 3 57120-00-0 E E E E NT
Sodium Hydroxide 1310-73-2 E E E E NT
Spirax S 85W-140 86404-00-0 E E E E NT
Stoddard Solvent 8052-41-3 E E E E NT
STYREN 100-42-5 G P NR NR NT
Styrene 100-42-5 G P NR NR NT
Sulfuric Acid | 97% 7664-93-9 E E E E NT
SVAVELSYRA 7664-93-9 E E E E NT
SÄKERHETSLÖSNINGSMEDEL FÖR KEMTVÄTT 8052-41-3 E E E E NT
Tannic Acid 1401-55-4 E E E E NT
TANNINSYRA 1401-55-4 E E E E NT
TDI 584-84-9 E E E G NT
TERPENTINE 8006-64-2 E E E E NT
Tetrahydrofuran 109-99-9 E F P NR NT
TETRAHYDROFURAN 109-99-9 E F P NR NT
TETRAKLORETEN 127-18-4 G P NR NR NT
TETRAKLORMETAN 56-23-5 E F P NR NT
THF 109-99-9 E F P NR NT
TOLUEN 108-88-3 G F P NR NT
TOLUEN/MEK-BLANDNING (RATIO 65:3) 90108-88-5 F P NR NR NT
TOLUENDIISOCYANAT 584-84-9 E E E G NT
Toluene 108-88-3 G F P NR NT
Toluene/MEK (65:35 ratio) 90108-88-5 F P NR NR NT
Toluidine, O- 95-53-4 E E G F NT
Toulene Diiscyanate 584-84-9 E E E G NT
TRIBROMMETAN 75-25-2 P NR NR NR NT
Trichlorobenzene, 1,2,4- | 100% 120-82-1 E F P NR NT
Trichloroethane, 1,1,1- 71-55-6 E F P NR NT
Trichloroethylene (TCE) 79-01-6 G P NR NR NT
Tricresyl Phosphate 1330-78-5 E E E E NT
TRIETANOLAMIN 102-71-6 E E E E NT
Triethanolamine 102-71-6 E E E E NT
TRIETYLENGLYKOLMONOBUTYLETER 143-22-6 E E E E NT
TRIETYLENGLYKOLMONOETYLETER 112-50-5 E E E E NT
TRIETYLENGLYKOLMONOMETYLETER 112-35-6 E E E E NT
Trifluoromethyl Benzene 98-08-8 G G F P NT
TRIFLUOROMETYLBENSEN 98-08-8 G G F P NT
TRIFLUORTRIKLORETAN 76-13-1 E E E E NT
TRIKLORETYLEN 79-01-6 G P NR NR NT
TRIKLORMETAN 67-66-3 G P NR NR NT
TRIKRESYLFOSFAT 1330-78-5 E E E E NT
TRIMETYLBENSEN 95-63-6 E E P NR NT
Turco 5351 90075-09-4 G F P P NT
TURCO 5351, BLANDNING 90075-09-4 G F P P NT
Turco 6709 90107-98-4 E E E E NT
TURCO 6709 90107-98-4 E E E E NT
Turpentine 8006-64-2 E E E E NT
UCON Quenchant A-RO Mixture E E E E NT
UCON QUENCHANT A-RO, BLANDNING Mixture E E E E NT
URETANKATALYSATORALKANOL Mixture NT NT NT NT NT
Urethane Catalyst Alkanol Mixture NT NT NT NT NT
VEGETABILISK OLJA 8001-30-7 E E E E NT
Vinyl Acetate 108-05-4 E G P P NT
Vinyl Chloride (Gas) 75-01-4 E E E E NT
Vinyl Pyrrolidinone 88-12-0 NT NT NT NT NT
VINYLACETAT 108-05-4 E G P P NT
VINYLBENSEN 100-42-5 G P NR NR NT
VINYLBUTYRALAKTAM 88-12-0 NT NT NT NT NT
Vinylidene Chloride 75-35-4 F P NR NR NT
VINYLIDENKLORID 75-35-4 F P NR NR NT
VINYLKLORID (GAS) 75-01-4 E E E E NT
VINYLPYRROLIDON 88-12-0 NT NT NT NT NT
VINYLSTYREN 1321-74-0 E F P NR NT
V-PYROL 88-12-0 NT NT NT NT NT
VÄTEFLUORID (GAS) 7664-39-3 E E E E NT
VÄTEKLORID (GAS) 7647-01-2 E E E E NT
VÄTEPEROXID 7722-84-1 E E E E NT
Xylene 1330-20-7 G P P NR NT
XYLENE 1330-20-7 G P P NR NT
ÄTTIKSYRA 64-19-7 E E E E NT

Chemical permeation testing performed according to American Society of Testing and Materials (ASTM) F739 total immersion and ASTM F1383 intermittent contact methods. Degradation is measured by gravemetric change at 5, 30, 60 and 240 minutes.

Warranty Limitations and Disclaimer Use
This information is provided solely as a convenience to help you evaluate our gloves in the end-user¹s particular application. It is the responsibility of the purchaser and/or user to determine the level of toxicity of the materials to be handled and to select the proper glove suitable for a particular application. The information provided reflects laboratory performance of gloves under carefully controlled conditions. SHOWA makes no guarantee of results and assumes no obligation or liability in connection with this information.