showa
0

Miliardy ludzi na całym świecie korzystają ze środków chemicznych i rozpuszczalników o właściwościach ściernych. W czasopiśmie Environmental Science & Technology, znajdziemy informację, że na świecie istnieje ponad 350 000 substancji i mieszanin chemicznych zarejestrowanych do produkcji i użytku w celach komercyjnych. Pracownicy, którzy mają kontakt ze środkami chemicznymi, substancjami niebezpiecznymi i gazami, a nawet zwykłymi środkami czyszczącymi, narażają swoje ręce na niebezpieczeństwo.

Choć urazy wynikające z kontaktu z substancjami chemicznymi występują częściej w zawodach związanych z produkcją środków chemicznych, zdarzają się one również w innych branżach wysokiego ryzyka, takich jak górnictwo, malarstwo, budownictwo, opieka zdrowotna, magazynowanie, transport, rolnictwo, spawalnictwo czy przemysł naftowy i gazowy.

OKOLICZNOŚCI WYSTĘPOWANIA URAZÓW CHEMICZNYCH

Do niektórych urazów dochodzi w wyniku niezamierzonego, długotrwałego narażenia pracowników na działanie pozornie nieszkodliwych roztworów lub gazów.

Dzieje się tak dlatego, że zagrożenia chemiczne nie ograniczają się do oddziaływań powierzchniowych. Ich wyeliminowanie wymaga odpowiedniej uwagi, aktualnej wiedzy oraz właściwych środków ochronnych. Firma SHOWA połączyła niezrównaną wiedzę w dziedzinie chemii i materiałów chemoodpornych z najnowocześniejszymi procesami produkcji rękawic, tworząc kompleksową i wyczerpującą platformę dotyczącą ochrony chemicznej. Celem firmy SHOWA jest dostarczenie klientom wiedzy oraz narzędzi pozwalających dokonywać lepszych i bardziej świadomych wyborów w kwestii ochrony chemicznej rąk.

PRZYCZYNY URAZÓW CHEMICZNYCH

Showa

Brak korzystania z rękawic ochronnych w trakcie pracy.

Showa

Niezgodność materiału rękawic z używaną substancją chemiczną.

Showa

Zbyt długie noszenie rękawic, skutkujące przenikaniem substancji.

Showa

Miejscowe zużycie rękawic w wyniku tarcia i degradacji

ZAGROŻENIA CHEMICZNE W MIEJSCU PRACY

350 000 substancji i mieszanin chemicznych

Showa

157,000

odrębnych substancji chemicznych uwzględnionych w wykazach i opatrzonych numerami CAS według najbardziej wyczerpującego spisu światowego na dzień dzisiejszy.

Showa

120,000

substancji, których nie da się zidentyfikować w sposób rozstrzygający.

Showa

75,000

mieszanin, polimerów i substancji o nieznanym lub zmiennym składzie.

KTO FAKTYCZNIE PŁACI ZA URAZY CHEMICZNE?

Urazy chemiczne są kosztowne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Opłaty związane z leczeniem, obsługą prawną oraz grzywny to zaledwie koszty pieniężne ponoszone przez firmy w związku z niezapewnieniem właściwej ochrony rąk w sytuacjach, w których można było uniknąć urazu. Nie zapominajmy jednak o dniach wolnych, w trakcie których pracownik nie jest w stanie pracować, skróceniu czasu produkcji oraz poważnych powikłaniach, z jakimi będą borykać się pracownicy, którzy doznali urazu chemicznego.

U pacjentów z poparzeniami chemicznymi może dochodzić do takich powikłań, jak:

Pneumonia

zapalenie płuc

niewydolność nerek

Pneumonia
Pneumonia

zakażenie ran

Pneumonia

zakażenia dróg moczowych

inne zakażenia krwi lub zakażenia uogólnione

Pneumonia

dysrytmie

Pneumonia
Pneumonia

niewydolność oddechowa

posocznica

Pneumonia

NA CZYM POLEGA RÓŻNICA MIĘDZY DEGRADACJĄ A PRZENIKANIEM?

Specjaliści BHP, którzy dobierają rękawice chemoodporne, muszą przyjrzeć się właściwościom różnych rękawic związanym z degradacją i przenikaniem. Wielu producentów rękawic ochronnych udostępnia wyłącznie dane na temat degradacji rękawic, jednak degradacja i przenikanie to dwa odrębne terminy, a różnica między nimi jest niezwykle istotna.

Showa
DEGRADACJA:

oznaki degradacji pod wpływem działania substancji chemicznej są wyraźnie widoczne. Substancja chemiczna atakuje materiał rękawicy, na którym zaczynają się pojawiać oznaki przetarcia i dziury. W takim przypadku oparzenia lub urazy prawdopodobnie pojawią się na skórze w ciągu kilku godzin.

PRZENIKANIE:

oznaki degradacji pod wpływem działania substancji chemicznej są wyraźnie widoczne. Substancja chemiczna atakuje materiał rękawicy, na którym zaczynają się pojawiać oznaki przetarcia i dziury. W takim przypadku oparzenia lub urazy prawdopodobnie pojawią się na skórze w ciągu kilku godzin.

Showa

PLATFORMA CHEMREST
TRZY FILARY OCHRONY

EDUKACJA

  • Aktualne informacje, specjalistyczne porady i narzędzia pomagają klientom w doborze właściwych rękawic i unikaniu urazów.
  • Katalog rękawic ochronnych uwzględniający dane dotyczące przenikania z możliwością wyszukiwania według rękawicy lub numeru CAS oraz wsparcie.
  • Szkolenia techniczne w zakresie ochrony dłoni przed działaniem substancji chemicznych dla pracowników w trybie stacjonarnym i online.

OCENA

  • Oceny przeprowadzane w miejscu pracy przez naszych specjalistów w dziedzinie rękawic w celu rozpoznania konkretnych potrzeb klienta.
  • Niestandardowe badanie aktualnie używanych rękawic w środowiskach chemicznych, jakie mogą występować.
  • Korzystanie z usług naszego wewnętrznego laboratorium chemicznego, w którym poszczególne materiały można przebadać w kontrolowanych warunkach w celu zapewnienia indywidualnego doradztwa w zakresie ochrony rąk i oszczędności kosztów.

WYPOSAŻENIE

  • Zalecenia dotyczące najbardziej odpowiednich i wydajnych rękawic oparte na rzeczywistych, bezstronnych danych dotyczących charakterystyki chemicznej i zastosowań klientów.
  • Kompleksowa seria produktów CHEMREST, którą można stosować na wszystkich odpowiednich rynkach oraz w każdej branży i zastosowaniu.
  • Każda rękawica jest dostępna w różnych rozmiarach, długościach i grubościach, dodatkowo zwiększając możliwość personalizacji.

NASI SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Showa

WIEDZA NA TEMAT ZAGROŻEŃ STWARZANYCH PRZEZ SUBSTANCJE CHEMICZNE KLUCZEM DO OCHRONY TWOICH RĄK

Celem firmy SHOWA jest dostarczenie klientom wiedzy oraz narzędzi pozwalających dokonywać lepszych i bardziej świadomych wyborów w kwestii ochrony chemicznej rąk. Pobierz naszą broszurę, aby dowiedzieć się więcej na temat:

  • norm i terminów dotyczących odporności chemicznej,
  • ochrony przed działaniem drobnoustrojów, takich jak koronawirusy,
  • rozpoznawania poziomu ochrony według naszego systemu oznaczeń ABC,
  • zastosowań i skuteczności popularnych polimerów stosowanych do produkcji rękawic.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady, pamiętaj, że nasz zespół specjalistów w dziedzinie rękawic ochronnych czeka pod telefonem.

PIERWSZY KROK NASZEGO PROCESU OCENY: CHEMREST.COM :

Opracowany przez nas, najlepszy w swojej klasie katalog rękawic chemoodpornych ChemRest.com znacznie ułatwia dobór właściwych rękawic chemoodpornych. Platforma ChemRest.com wspierana przez naszą globalną sieć specjalistów w dziedzinie produkcji, badań i bezpieczeństwa, to pierwszy krok w procesie oceny dotychczasowych środków ochrony, biorąc pod uwagę rodzaj i czas używanych środków chemicznych.

Na platformie ChemRest.com wyposażonej w intuicyjny system nawigacji można skorzystać z rozszerzonej funkcji wyszukiwania według nazwy lub numeru CAS, a także funkcji porównywania różnych rękawic. Korzyści dla specjalistów ds. bezpieczeństwa:

  • Łatwy w obsłudze katalog substancji chemicznych zawierający setki dostępnych pozycji.
  • Na żądanie bezpłatne badania dodatkowych substancji chemicznych.
  • Dostęp do specjalistycznych zasobów i danych chemicznych w jednym miejscu.
  • Dedykowana pomoc techniczna.
  • Oszczędne rozwiązanie w dziedzinie ochrony rąk oparte na precyzyjnym doborze i zaleceniu rękawic chemoodpornych.

USŁUGI LABORATORIUM CHEMICZNEGO FIRMY SHOWA

W ramach usługi dodatkowej firma SHOWA oferuje bezpłatną, kompleksową analizę sposobu używania rękawic chemoodpornych w firmie klienta, na przykład w celu spełnienia najnowszych wymagań zawartych w normie EN 374. W naszym wewnętrznym laboratorium chemicznym jesteśmy w stanie przebadać dowolną substancję lub mieszaninę chemiczną, jakiej używa klient. Otrzymasz od nas szczegółowy raport na temat zaleceń dotyczących rękawic wynikających ze sposobu wykorzystywania niebezpiecznych substancji chemicznych. Celem tego programu jest dostarczenie najbardziej ekonomicznej analizy i pomoc w spełnieniu wszystkich wymagań wynikających z normy EN 374.

UWAGA OD NASZYCH SPECJALISTÓW:

Często proces zakupu rękawic chemoodpornych rozpoczyna się od zadania sobie pytania: „Jaka jest alternatywa dla rękawic, z których korzystam w tej chwili?”. Problem w tym, że aktualnie używane rękawice nie są (już) odpowiednie do danego zastosowania.

Taki sposób rozumowania stwarza największe niebezpieczeństwo przy zakupie środków ochrony rąk, ponieważ naraża na ryzyko nie tylko pracowników, ale i całą firmę.

Showa

PROGRAM LOKALNEJ OCENY RYZYKA SHOWA

Badania odporności na działanie substancji chemicznych zawsze przeprowadza się w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, w odróżnieniu od rzeczywistych i bardziej zmiennych warunków, jakie występują w środowiskach pracy naszych klientów. Program oceny ryzyka firmy SHOWA zakłada bardziej całościowe podejście i uwzględnia inne rodzaje zagrożeń. Składa się on z oceny bezpieczeństwa oraz planu strategicznego, przy czym badania rękawic przeprowadza się poprzez poddanie ich 4 procesom na odpowiedni czas. Dzięki temu można ocenić skuteczność rękawic SHOWA na przykład w porównaniu z dotychczasowymi rękawicami. Najpierw jeden z naszych specjalistów w dziedzinie rękawic ochronnych przeprowadzi ocenę sytuacji klienta oraz procesów i substancji chemicznych używanych w jego środowisku. Po upływie (około) 4 tygodni klient otrzyma spersonalizowany, oszczędny plan ochrony rąk. Początkowa ocena może być przeprowadzona w zakładzie klienta lub zdalnie poprzez rozmowę wideo.