showa
0

PRZETESTUJ NASZE RĘKAWICE: 4-TYGODNIOWY PROGRAM PRÓBNY SHOWA

Program testów SHOWA rozpisany na 4 tygodnie to techniczny plan optymalizacji mający na celu skuteczne zarządzanie testami rękawic. Realizowany jest w 4 etapach o określonym czasie trwania. Etapy te umożliwiają ocenę możliwości rękawic Showa w porównaniu do obecnie stosowanych rękawic, a ponadto określenie preferencji użytkownika i oczekiwanych przez niego cech w zakresie komfortu, sprawności manualnej, dostosowania i trwałości rękawic. Po 4 tygodniach zostaje przedstawiony oszczędnościowy plan wymiany zgodny z europejskimi wymogami normatywnymi i uwzględniający wymogi klienta w zakresie ochrony rąk.

22%

wszystkich wypadków przy pracy dotyczy urazów rąk, co powoduje, że oprócz urazów pleców są to najbardziej powszechne rodzaje obrażeń.*

3841 €

średni koszt wypadków powodujących przerwę w pracy (FR 2011).*

37297 €

średni koszt wypadków powodujących trwałą niepełnosprawność.*

*The data given is only for France, the figures are similar in all main industrialized countries. Eurostat

CZTEROTYGODNIOWY PROGRAM TESTÓW

 • Bezpłatny
 • Techniczno-oszczędnościowy plan testów
 • Testowanie rękawic rozpisane na 4 etapy o określonym czasie trwania
 • Ocena możliwości rękawic SHOWA w stosunku do obecnie stosowanych rękawic.
 • Testowanie komfortu, sprawności manualnej, dostosowania i trwałości
 • Wskazanie preferencji użytkownika i oczekiwanych przez niego właściwości produktu
 • Po 4 tygodniach prezentacja programu ochrony rąk

JAK TO DZIAŁA

4WTP to 4-fazowa metodologia w podejściu holistycznym do optymalizacji bezpieczeństwa pracy i kosztów. Rozpoczynając od szerokiej oceny zagrożeń, określamy ryzyka na stanowisku pracy i opracowujemy testy do pomiaru wpływu skuteczności 4WTP w czasie.

1. WSTĘPNA WIZYTA I/ LUB STUDIUM STANOWISKA

 • Wizyta w Waszej firmie, która pozwoli zrozumieć, jakie są Wasze potrzeby i oczekiwania wobec ochrony rąk, pozwoli ocenić ryzyko oraz dostosować rękawice do potrzeb
 • Propozycja rękawic do testowania oraz informacje techniczne na temat ich cech i zalet
 • Uzgodnienie produktów do testów oraz ustalenie kalendarium

2. WYDANIE PRÓBEK DO TESTÓW

 • Wręczenie pracownikom na stanowiskach próbek do testów
 • Przymiarka rękawic, dobór właściwego rozmiaru i przeszkolenie w zakresie dobrych praktyk użytkowania
 • Wskazanie długości trwania testu (najczęściej 1 tydzień)
 • Każda osoba zostaje poinformowana o tym, że testowana para rękawic ma być zachowana i zwrócona, aby umożliwić dokonanie jej oględzin w 3. tygodniu

3. OCE: OCENA TESTOWANIA PRÓBEK

 • Twój doradca SHOWA przeprowadza ankietę z użytkownikami, którzy przetestowali produkt.
 • Rękawice zostają poddane oględzinom.
 • Użytkownik wypełnia kwestionariusz oceny z formularza testowanego produktu.
 • Formularz testowy jest podpisywany przez użytkownika

4. PROGRAM OCHRONY RĄK

 • Prezentacja i ocena komentarzy zebranych w trakcie testów
 • Jeśli testy przyniosły jednoznaczne wyniki, Showa przygotuje ofertę dotyczącą testowanych produktów razem z dokumentacją techniczną