showa
0

GIZLILIK BEYANI

SHOWA International (Netherlands) B.V. (SHOWA), web sitesini (showagroup.eu) kullandığınız zaman, kişisel verilerinizi Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nde (GDPR) belirtildiği gibi işleyebilir. Kişisel gizliliğinize önem verdiğinizi biliyor ve bunu ciddiye alıyoruz. SHOWA, kişisel verilerinizi nasıl işlediği konusunda şeffaf olmaya önem vermektedir. Bu Gizlilik Beyanı, SHOWA’nın kişisel verilerinizi toplayıp kullanma konusundaki politika ve ilkelerini açıklar ve hem GDPR hem de ilgili Hollanda yönetmeliklerini dikkate alarak gizlilik haklarınızı ortaya koyar. Web sitemizi gezmek suretiyle, bu Gizlilik Beyanında açıklanan uygulamaları kabul etmiş sayılırsınız. Bilgi gizliliğini korumanın kesintisiz bir sorumluluk olduğunu biliyoruz ve bu doğrultuda yeni kişisel veri uygulamalarını devreye soktuğumuz veya yeni gizlilik politikaları benimsediğimiz takdirde bu Gizlilik Beyanını gerektiği gibi güncelleyeceğiz.

 

1. İLETIŞIM BILGILERI

Strawinskylaan 1817, I Tower, (1077 XX) Amsterdam, Hollanda adresinde mukim SHOWA International (Netherlands) B.V. (“SHOWA”), veri kontrolörü konumundadır. Bu Gizlilik Beyanı hakkında soru veya görüşleriniz olursa lütfen Bölüm 11 – “Sorular” kısmını inceleyin.

2. BU GIZLILIK BEYANI KIMLER IÇIN GEÇERLI?

Bu Gizlilik Beyanı, SHOWA web sitesini (showagroup.eu) gezen kullanıcılar için geçerlidir.

3. HANGI KIŞISEL VERILERINIZI IŞLIYORUZ?

SHOWA, bize verdiğiniz kişisel verileri, web sitemizi ziyaretiniz sırasında üretilen kişisel verileri ve web sitemizle bağlantılı sosyal medya platformları gibi diğer kaynaklardan elde ettiğimiz kişisel verileri işler:

Sizin verdiğiniz kişisel veriler: isimler, yaşlar, cinsiyet, adresler, telefon numaraları ve e-posta adresleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, iletişim formları veya diğer formlar aracılığıyla verdiğiniz iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgiler. Web sitemiz aracılığıyla sunulan hizmetlerin büyük bir kısmını, kişisel bilgilerinizi vermeden kullanabilirsiniz.
Web sitemiz aracılığıyla alınan veya üretilen kişisel veriler: IP adresiniz ve ilk ziyaretiniz, önceki ziyaretiniz, mevcut ziyaretiniz, gezdiğiniz sayfalar ve web sitemizde gezinme biçiminiz hakkında bilgiler gibi tarayıcı davranışlarınız.
Diğer kişisel veriler: Sunduğumuz hizmetler dinamiktir ve çoğu zaman yeni bilgi toplamayı gerektirebilen yeni özellikleri hayata geçiriyoruz. Önemli farklı kişisel veriler toplar veya verilerinizi kullanma biçimimizi önemli şekilde değiştirirsek bunu size haber verecek ve bu Gizlilik Beyanını güncelleyeceğiz.

4. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SITELERI

Web sitemizde, üçüncü taraflara ait web sitelerine verilmiş bağlantılar ve bazı sosyal medya düğmeleri bulunur. Bu Gizlilik Beyanı, sitemiz içinden başka web sitelerine verilmiş bağlantıları kapsamaz. Web sitemizden üçüncü taraf bir web sitesine verilmiş bir bağlantıya tıklarsanız, SHOWA bu web sitelerinin içeriğinden veya sosyal medya platformlarının hizmetlerinden sorumlu değildir. SHOWA ayrıca, bu web sitelerindeki ve sosyal medya platformlarındaki gizlilik beyanlarından veya çerez kullanımından da sorumlu değildir. Ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerindeki gizlilik beyanlarını okumanızı tavsiye ederiz.

Showa

5. KIŞISEL VERILERINIZI NE AMAÇLA KULLANIRIZ?

Kişisel verilerinizi çeşitli amaçlarla kullanırız:

Sizi hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek. Verilerinizi, bazı postalar ve e-postalar göndererek SHOWA ürün ve hizmetleri hakkında sizi bilgilendirmek ve çeşitli kampanyalar yürütmek için kullanırız.
Hizmetler sunmak. Verileri, müşterilere ürünler sunmak için kullanırız.
Müşteri desteği sunmak. Taleplerinizi, sorularınızı, şikayetlerinizi ve hizmet sorunlarını (yazılım hataları gibi) araştırıp bunları çözmek için gereken verileri (iletişim bilgilerinizi de içerebilir) kullanırız.
Test ve anketler yapmak. Verileri, bazı anketler ve ürün izleme testleri yapmak için kullanırız.
Web sitemizi (showagroup.eu) geliştirmek ve güvenli hale getirmek. Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmak, desteklemek ve hem siz hem de diğer kullanıcılar için daha alakalı ve faydalı hale getirmek için kullanırız.
Kullanıcı istatistiklerini hazırlamak ve analiz etmek. Verileri, kimliğinizi ortaya çıkarmayacak toplu görüşler üretmek için kullanırız. Örneğin, verilerinizi kullanıcılarımız hakkında istatistikler üretmek ve site ziyaretçilerimizin demografik dağılımını oluşturmak için kullanabiliriz.
Güvenlik ve soruşturmalar. Güvenlik açısından gerekli olduğunu düşündüğümüz takdirde ya da sahtecilik girişimlerini veya bu Gizlilik Beyanı’na yönelik ihlalleri ve/veya ziyaretçilerimize zarar vermeye yönelik girişimleri araştırmak için verilerinizi kullanabiliriz.

6. VERI IŞLEMENIN YASAL DAYANAĞI

SHOWA tarafından kullanılan başlıca yasal dayanaklar şunlardır:

İzin: Kişisel verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bu izni geri almanız, verilerinizin bundan önce işlenmesini kanuna aykırı hale getirmeyecektir;
Anlaşma (sonuçlandırılması): Kişisel verilerinizi, bir sözleşme tanzim etmek veya sözleşmenin yürütülmesini sağlamak için gerektiğinde ve bu sınıra kadar olmak kaydıyla işleyeceğiz;
Yasal bir yükümlülük;
Hayati çıkarlarınız: ihtiyaç doğması halinde, bu menfaatlerinizi korumak amacıyla; ve/veya
Yasal bir menfaat: kişisel verilerinizi, yasal bir menfaatimiz varsa ve sizin gizliliğinizi orantısız bir şekilde ihlal etmeyecekse de işleyebiliriz.

7. VERI SAKLAMA

Kişisel verileriniz gerekenden daha uzun bir süre boyunca saklanmayacak ve kişisel verilerinizin izlenmesine yönelik amaçlar doğrultusunda mümkün olan kısa sürede (bkz. Madde 5) veya bunu yapmak için yasal bir ticari gerekçemiz olduğunda (talep ettiğiniz bir hizmeti size sunmak veya yürürlükteki yasal, vergi veya muhasebe yönetmeliklerine uymak gibi) silinecektir.

Kişisel verilerinizi işlemek için yasal bir ticari gerekçemiz olmadığında verilerinizi siler veya anonim hale getirir ya da bu mümkün değilse (örneğin kişisel verilerinizin yedek arşivlerde saklanması nedeniyle) bu verileri güvenli bir hale getirir ve silinmeleri mümkün olana kadar işlenmeyecek biçimde ayırırız.

Veri saklama sürelerimiz hakkında sorularınız olur veya daha fazla bilgi almak isterseniz Müşteri Hizmetleri Ofisimizle [[email protected]] irtibat kurabilirsiniz.

8. KIŞISEL VERILERIN ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA PAYLAŞILMASI

Kişisel verilerinizi bazen üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilir:

Hizmet sağlayıcılar. Bazı hizmetleri (bakım, analiz, denetim, ödemeler, sahteciliği tespit etme, pazarlama ve geliştirme gibi) sunmamızda bize yardımcı olmaları için hizmet sağlayıcılardan (veri işleyiciler) faydalanabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar, bizim adımıza bu görevleri yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları takdirde bilgilerinize erişebilirler ve bilgilerinizi başka amaçlar için ifşa etmemek veya kullanmamak zorundadırlar. Veri işleyiciler, kişisel verilerinizi sadece bizim talimatlarımıza göre işleyebilirler. Örneğin, SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) çözümleri veya barındırma hizmetleri sunan hizmet sağlayıcılarla çalışırız. Ayrıca, sistemlerimizin emniyetli ve kararlı bir şekilde işletilmesini destekleyen BT hizmet sağlayıcılarla da çalışırız. Kişisel bilgilerin işlenmesi için üçüncü tarafları görevlendireceksek, söz konusu üçüncü taraf hakkında kapsamlı bir geçmiş kontrolü yapar ve kişisel bilgilerin güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için o üçüncü tarafı gerektiği gibi gözetir ve denetleriz. GDPR’de belirtilen gereklilikleri karşılayan veri işleyicilerle bir veri işleyici anlaşması imzalarız.
Yasal ifşalar. Kanunen gerekli olduğunu düşündüğümüzde veya hem sizin hem de bizim haklarımız ile güvenliğimizi korumak amacıyla verilerinizi paylaşabiliriz. Kanunen, mahkeme emriyle veya diğer yasal nedenlerden ötürü ya da bu veri ifşasının gerekli olduğuna dair makul bir gerekçemiz olduğunda kişisel verilerinizi ifşa etmemiz gerekebilir. Kanunen veya mahkeme emriyle yasaklanmadığı veya söz konusu talep acil nitelikte olmadığı takdirde, uygun bulmamız durumunda ziyaretçileri kişisel verilerine yönelik bu tür yasal talepler hakkında bilgilendiririz. Kendi değerlendirmemize göre söz konusu talebin yüzeysel veya anlaşılmaz olduğunu veya gerekli yetkiye dayanmadığını düşündüğümüz takdirde bu tür taleplere itiraz edebiliriz.
Şirketin kontrol yapısının değişmesi veya şirketin satılması. Satış, birleşme veya kontrol yapısının değişmesi kapsamında veya bunlara hazırlık olarak da kişisel verilerinizi paylaşabiliriz. Şirketimizi veya işlerimizin bir kısmını satın alan herhangi bir işletme, siz aksine izin vermediğiniz sürece sadece bu Gizlilik Beyanında belirtilen amaçlar için ve burada belirtildiği şekilde olmak şartıyla, verilerinizi kullanmaya devam etme hakkına sahip olacaktır.
Ticari kullanım. Kişisel bilgileriniz, ticari amaçlara yönelik olarak üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

Showa

9. VERILERIN AVRUPA EKONOMIK ALANI DIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verilerinizi, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında bulunan üçüncü taraflara aktarmamız gerekebilir. Kişisel verilerinizi sadece kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması sağlanacaksa veya özel tedbirler alınmışsa (AB standart sözleşme (Veri Koruma) hükümlerinin uygulanması gibi) ya da yürürlükte yasal bir muafiyet varsa AEA dışındaki üçüncü taraflara aktarırız.

10. KIŞISEL VERILERINIZLE ILGILI HAKLARINIZ NELER?

GDPR ve yürürlükteki mevzuat uyarınca ve şartlara bağlı olarak şu haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizi öğrenme, bunlara erişme ve bunları değiştirme: SHOWA veya üçüncü taraflarca saklanan veya işlenen kişisel verilerinizin türü ve içeriği hakkında bilgi alma ve eksik veya hatalı kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve/veya değiştirilmesini talep etme hakkına sahipsiniz;
Kişisel verilerinizin silinmesi ve kısıtlanması: bazı şartlarda, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını veya verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz;
İtiraz etme: kişisel verilerinizin kullanılmasına itiraz edebilir veya bunların kullanımının sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz;
Veri taşınabilirliği: kişisel verilerinizin bir kopyasını almayı ve bunların üçüncü bir tarafa aktarılmasını talep edebilirsiniz.
Sorularınız varsa Madde 11 – “Sorular” bölümünü inceleyin, süreç hakkında size yardımcı olacağız.

11. SORULAR

Bu Gizlilik Beyanı hakkında sorularınız olursa e-posta yoluyla [email protected] Müşteri Hizmetleri Ofisimize +31 (0) 88 00 421 00 ulaşabilirsiniz.

12. ŞIKAYETINIZ MI VAR?

Kişisel verilerinizi işletmemizle ilgili şikayetleriniz varsa [email protected] adresine e-posta göndererek veya +31 (0) 88 00 421 00 numaralı telefonu arayarak bize ulaşabilirsiniz. Bir çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız. Şikayetinizi bizim aracılığımızla çözemezseniz, Hollanda Kişisel Verilerin Korunması Makamı ile irtibat kurabilirsiniz.

13. DEĞIŞIKLIKLER

Gizlilik Beyanımızı düzenli olarak gözden geçirdiğimiz için Gizlilik Politikamız muhtelif zamanlarda değiştirilebilir. Gizlilik Politikamızda yapabileceğimiz değişiklikleri bu sayfada yayımlayacak ve söz konusu değişiklikler önemli olduğu takdirde bunu daha belirgin bir şekilde duyuracağız (örneğin bazı hizmetlerle ilgili Gizlilik Politikası değişikliklerini web sitesinden veya e-postayla duyurarak). Bu Gizlilik Beyanında yaptığımız değişiklikleri yayımlamamızdan veya bunlarla ilgili bir bildirim göndermemizden sonra web sitemizi kullanmaya devam etmeniz, güncellenen Gizlilik Beyanını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu Gizlilik Beyanı en son 23 Mayıs 2018 tarihinde güncellenmiştir.

Bu sayfayı paylaş