showa
0

Milliarder af mennesker verden over bruger kemikalier og slibende opløsningsmidler. I følge Environmental Science & Technology, er der mere end 350.000 kemikalier og kemiske blandinger i verden, som er registreret til kommerciel produktion og anvendelse. Arbejdstagere, der er i kontakt med kemikalier, farlige stoffer og gasser – selv enkle rengøringsmidler – putter deres hænder i fare.

Mens kemiske kvæstelser oftere forekommer i erhverv, hvor kemikalier fremstilles, sker de også i andre højrisikobrancher som f.eks. inden for minedrift, malerarbejde, byggeri, olie- og gashygiejne, lagerarbejde, transport, landbrugs- og svejsearbejde.

SÅDAN OPSTÅR KEMISKE KVÆSTELSER

Nogle af kvæstelserne opstår, når medarbejdere utilsigtet udsættes for tilsyneladende ikke-skadelige opløsninger eller gasser over lang tid.

Det skyldes, at kemiske risici ikke stopper ved overfladen. At fjerne dem kræver den rette opmærksomhed, en opdateret viden og de rigtige beskyttelsesforanstaltninger. SHOWA-handskerne kombinerer uovertruffen ekspertise inden for kemi og kemikalieresistente materialer med fremstillingsprocesser, der giver dig en komplet og omfattende beskyttelsesplatform mod kemiske farer. SHOWA sigter mod at give kunderne viden og værktøjer til at træffe bedre og mere informerede valg om kemisk beskyttelse af hænderne.

HVORFOR FÅR MAN KEMISKE KVÆSTELSER?

Showa

Der bæres ikke PPE-handsker under håndteringen

Showa

Handskematerialet er ikke kompatibelt med kemikaliet

Showa

Handsken har nedslidte steder på grund af den slid og nedbrydning, der har fundet sted

Showa

The glove is worn down in places due to abrasion and degradation that has occurred

FAREN FRA KEMIKALER PÅ ARBEJDSPLADSEN

350.000 kemikalier og kemiske blandinger

Showa

157,000

individuelt anførte kemikalier identificeret med CAS-numre i henhold til den hidtil mest omfattende globale opgørelse.

Showa

120,000

stoffer, der ikke kunne identificeres endeligt.

Showa

75,000

Mixtures, polymers and substances of unknown or variable composition

Kemiske skader er dyre for både medarbejderen og arbejdsgiveren. Udgifter til medicinsk behandling, advokater og bøder er kun de umiddelbare omkostninger, som virksomhederne skal betale på grund af fejl inden for beskyttelsen af hænderne, der kunne have været undgået. Men lad os ikke glemme dagene væk fra arbejdet, den reducerede produktionstid og de alvorlige komplikationer, som medarbejdere med kemiske kvæstelser kan fortsætte med at lide under.

Patienter med kemiske forbrændinger kan fortsætte med at have følgende komplikationer:

Pneumonia

Lungebetændelse

Nyresvigt

Pneumonia
Pneumonia

Sårinfektion

Pneumonia

Urinvejsinfektion

Andre infektioner i blodet/systemet

Pneumonia

Dysrytmier

Pneumonia
Pneumonia

Lungesvigt

Septicemia

Pneumonia

HVAD ER FORSKELLEN MOD KEMISK NEDBRYDNING OG GENNEMTRÆNGNING?

Sikkerhedsprofessionelle, der vælger en kemikaliebestandig handske, skal se på handskens nedbrydnings- og gennemtrængningmodstand. Mange udbydere af PPE-handsker angiver kun data om handskens nedbrydning, men der er en tydelig og vigtig forskel mellem disse to.

Showa
NEDBRYDNING:

Tegn på nedbrydning som skyldes et kemikalie er tydelige. Handskematerialet bliver angrebet af kemikaliet og får slidmærker og huller. Forbrændinger eller skader vil sandsynligvis forekomme på huden inden for timer.

GENNEMTRÆNGNING:

Kemisk gennemtrængning kan ikke ses af det menneskelige øje. Medmindre kemikaliet rengøres ordentligt, absorberes det i handskematerialet på molekylært niveau og fremkommer inde i handsken som en damp, der trænger ind under huden og blodbanen. Dette kan medføre alvorlige langvarige skader, der først viser sig senere.

Showa

THE CHEMREST PLATFORM,
Visit THREE PILLARS OF PROTECTION

UDDANNELSE

  • Opdateret viden, ekspertise og værktøjer hjælper kunderne med at træffe det rigtige valg omkring handsker og undgå skader.
  • Katalog over kemiresistente handsker med gennemtrængningsdata efter handske/CAS-nummer og support.
  • Personlig eller online teknisk uddannelse af dine medarbejdere i kemiresistens håndbeskyttelse.

EVALUERING

  • Vurderinger på stedet af kundernes specifikke behov, foretages af vores handskeeksperter
  • Tilpassede tests af aktuelt anvendte handsker mod de kemiske miljøer, de måtte støde på.
  • Drag fordel af vores interne kemikalielaboratorietjenester, hvor bestemte materialer kan testes under kontrollerede forhold for at tilbyde skræddersyet rådgivning om håndbeskyttelse og omkostningsbesparelser.

UDSTYR

  • Anbefalinger til den bedst egnede handske baseret på ægte, upartiske kemiske ydeevnedata og kundernes forskellige anvendelser.
  • Konsolideret CHEMREST-produktserie, der kan bruges på tværs af alle relevante markeder, industrier og anvendelser.
  • Hver handske fås i forskellige størrelser, længder og tykkelser for yderligere brugertilpasning.

VORES KEMIEKSPERTER

Showa

VIDEN OM KEMISKE RISICI ER NØGLEN TIL AT BESKYTTE DINE HÆNDER

SHOWA sigter mod at give kunderne viden og værktøjer til at træffe bedre og mere informerede valg om kemisk beskyttelse af hænderne. Download vores brochure og find ud af mere om:

  • Kemiske resistensnormer og terminologi
  • Beskyttelse mod mikroorganismer såsom coronavirus
  • Hvordan du ser dit beskyttelsesniveau med vores ABC-mærkning
  • Anvendelse og ydeevne for populære handskepolymerer

Vi minder dig om, at vores team af eksperter inden for kemiske handsker kun er et telefonopkald væk og kan tilbyde en mere skræddersyet rådgivning.

FØRSTE TRIN I EVALUERINGSPROCESSEN CHEMREST.COM:

Det er meget nemmere at vælge den rigtige kemikalieresistente handske til jobbet med vores oversigt over kemikalieresistente handsker på ChemRest.com. Med støtte fra vores globale netværk af specialister inden for produktion, forskning og sikkerhed er ChemRest.com det første skridt til at evaluere din beskyttelse mod de kemikalier, du bruger, og i den tid du bruger dem.

ChemRest.com har en intuitiv navigation, en forbedret kemisk søgning efter navn eller CAS-nummer og tilbyder muligheden for at sammenligne forskellige handsker med hinanden. Sikkerhedsprofessionelle kan drage fordel af:

  • Brugervenligt kemisk bibliotek med hundredvis af tilgængelige kemikalier
  • Gratis test for yderligere kemikalier efter behov
  • Adgang til kemiske ekspertdata og ressourcer, samlet på ét sted
  • Omfattende teknisk support
  • Omkostningseffektiv løsning til håndbeskyttelse takket være det præcise valg og anbefaling af kemiresistente handsker

SHOWAS KEMILABORATORIETJENESTE

Som en premium-service tilbyder SHOWA en gratis omfattende analyse af dit forbrug af kemikaliebestandige handsker for eksempel til at hjælpe dig med overholdelse af de nyeste EN 374-krav. På vores interne kemikalielaboratorium er vi i stand til at teste ethvert kemikalie eller kemisk blanding, du bruger. Du modtager en detaljeret rapport med anbefalinger til handsker baseret på dit forbrug af farlige kemiske materialer. Dette program er designet til at give den mest omkostningseffektive analyse og fuldstændig overholdelse af kravene i EN 374.

EN BEMÆRKNING FRA VORES EKSPERTER:

Tit starter indkøbsprocessen af kemiresistente handsker med spørgsmålet: “Hvad er alternativet til den handske, jeg bruger i øjeblikket?” Især når den handske, der aktuelt bruges, faktisk ikke er egnet til anvendelsen (længere).

Dette scenarie er den farligste måde at købe håndbeskyttelse på, da ikke kun arbejdstagere udsættes for fare, men også virksomheden.

Showa

SHOWAS RISIKOEVALUERINGSPROGRAM PÅ LOKATIONEN

Test af kemikalieresistens udføres altid under kontrollerede laboratorieforhold i modsætning til vores kunders reelle og mere forskelligartede arbejdspladsmiljøer. SHOWAs risikovurderingsprogram tager andre potentielle farer i betragtning med en holistisk tilgang. Det består af en sikkerhedsevaluering og strategisk plan, hvor prøver af handsker kan styres effektivt gennem 4 tidsbestemte processer, som evaluerer ydeevnen for SHOWA-handsker i forhold til en eksisterende handske. En af vores eksperter inden for sikkerhedshandsker vil først evaluere din situation, processerne og de kemikalier, du bruger. Efter (ca.) 4 uger præsenteres en omkostningseffektiv skræddersyet plan til dine behov for håndbeskyttelse. Den indledende evaluering kan ske på stedet, men også eksternt via videoopkald.