showa
0

Wereldwijd maken mensen miljarden mensen elke dag gebruik van chemicaliën en schurende oplosmiddelen. Volgens Environmental Science & Technology, bestaan er meer dan 350.000 chemische stoffen en chemische mengsels die zijn geregistreerd voor commerciële productie en gebruik. Werknemers die in contact komen met chemicaliën, gevaarlijke stoffen en gassen – zelfs eenvoudige schoonmaakmiddelen – brengen hun handen in gevaar.

Hoewel chemisch letsel vaker voorkomt in beroepen waar chemicaliën worden vervaardigd, komt het ook voor in andere industrieën met een hoog risico, zoals mijnbouw, schilderwerk, bouw, olie- en gasindustrie, opslag, vervoer, landbouw en laswerk.

HOE ONTSTAAT CHEMISCH LETSEL?

Een vaak voorkomend soort chemisch letsel ontstaat wanneer werknemers gedurende lange tijd onbedoeld worden blootgesteld aan oplossingen of gassen die

op het eerste gezicht niet schadelijk lijken, maar dat wel degelijk zijn. Het verwijderen van dit soort oplossingen of gassen vereist de nodige aandacht en kennis, en natuurlijk de juiste veiligheidsmaatregelen. SHOWA combineert ongeëvenaarde expertise in chemie en chemisch bestendige materialen met de beste productieprocessen voor handschoenen, zodat u over een compleet en allesomvattend platform voor chemische bescherming beschikt. SHOWA wil klanten de nodige kennis en hulpmiddelen aanreiken om betere, slimmere keuzes te maken over hun chemische handbescherming.

WAAROM ONTSTAAT CHEMISCH LETSEL?

Showa

Werknemers dragen geen geschikte PBM-handschoen tijdens het werken

Showa

Het materiaal van de handschoen is niet geschikt voor het werken met de chemische stof

Showa

De handschoen is te lang gedragen en er is permeatie opgetreden

Showa

De handschoen is om sommige plaatsen versleten als gevolg van normale slijtage en afbraak

DE GEVAREN VAN CHEMICALIËN OP HET WERK

350.000 chemicaliën en chemische mengsels

Showa

157,000

afzonderlijk vermelde chemische stoffen, geïdentificeerd aan de hand van CAS-nummers, volgens de meest uitgebreide wereldwijde inventaris tot op heden.*

Showa

120,000

Stoffen die niet onomstotelijk konden worden geïdentificeerd.

Showa

75,000

-Mengsels, polymeren en stoffen van onbekende of wisselende samenstelling.*

WIE DRAAIT ER OP VOOR CHEMISCHE VERWONDINGEN?

Chemische letsels kunnen zowel werknemers als werkgevers duur komen te staan, en de medische kosten, gerechtskosten en boetes zijn slechts de financiële kosten die bedrijven moeten dragen als gevolg van falende handbescherming. Maar laten we ook het ziekteverzuim, de verminderde productietijd en de ernstige complicaties die werknemers met chemisch letsel kunnen oplopen, niet vergeten.

Patiënten met chemische brandwonden kunnen de volgende complicaties krijgen:

Pneumonia

Longontsteking

Nierfalen

Pneumonia
Pneumonia

Wondinfectie

Pneumonia

Urineweginfectie

Andere bloed-/systemische infectie

Pneumonia

Hartritmestoornissen

Pneumonia
Pneumonia

Ademhalingsmoeilijkheden

Sepsis

Pneumonia

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN CHEMISCHE AFBRAAK EN PERMEATIE?

Bij het kiezen van een chemisch bestendige handschoen dienen veiligheidsprofessionals goed te kijken naar afbraak en permeatie. Veel leveranciers van PBM-handschoenen geven alleen informatie over afbraak, maar er is een duidelijk en belangrijk verschil tussen deze twee.

Showa
AFBRAAK:

De tekenen van afbraak door een chemische stof zijn duidelijk te herkennen: het handschoenmateriaal wordt door de chemische stof aangetast en vertoont schuursporen en gaatjes. Waarschijnlijk zal de werknemer binnen een paar uur brandwonden of ander letsel oplopen.

PERMEATIE:

Chemische permeatie is niet met het blote oog te zien. Als de chemische stof niet op de juiste wijze wordt gereinigd, zal zij op moleculair niveau door de handschoen worden geabsorbeerd en als damp in de huid en de bloedbaan terecht te komen. Dit kan op lange termijn ernstige verwondingen tot gevolg hebben, die niet direct zichtbaar zijn.

Showa

HET CHEMREST-PLATFORM,DRIE PIJLERS VAN BESCHERMING

EDUCATIE

  • Met onze actuele kennis, expertise en hulpmiddelen helpen we klanten de juiste keuze maken en zo letsel te voorkomen.
  • -Zoekbaar overzicht van chemische handschoenen met permeatiegegevens per handschoen/CAS-nummer en ondersteuning.
  • Klassikale of online technische training over bescherming tegen chemicaliën voor uw werknemers.

EVALUATIE

  • -Onze handschoenenexperts beoordelen ter plaatse de specifieke behoeften van de klant
  • Zo voeren we maatwerkonderzoek uit, waarbij we uw huidige handschoenen blootstellen aan mogelijke chemische risico’s.
  • -Profiteer van onze eigen laboratoriumdiensten! Door specifieke materialen te laten toetsen onder gecontroleerde omstandigheden, krijgt u inzicht in handbescherming en kunt u mogelijk zelfs kosten besparen.

BESCHERMINGSMIDDELEN

  • Aanbevelingen voor de meest geschikte en best presterende handschoen, gebaseerd op reële, onpartijdige gegevens over de chemische prestaties en de toepassingen van de klant.
  • Uitgebreide lijn van CHEMREST-producten die kunnen worden gebruikt in alle relevante markten, industrieën en toepassingen.
  • Al onze handschoenen zijn verkrijgbaar in verschillende maten, lengtes en diktes.

ONZE CHEMISCHE EXPERTS

Showa

MET KENNIS VAN CHEMISCHE RISICO'S BESCHERMT U UW HANDEN PAS ECHT GOED

SHOWA wil haar klanten de kennis en hulpmiddelen aanreiken om betere, slimmere keuzes te maken met betrekking tot chemische handbescherming. Download onze brochure voor meer informatie over:

  • Normen en terminologie voor chemische bestendigheid
  • Bescherming tegen micro-organismen zoals coronavirussen
  • Het herkennen van beschermingsniveaus met ons ABC-systeem
  • Toepassingen en prestaties van populaire handschoenpolymeren/li>

Voor meer advies op maat kunt u altijd ons team van deskundigen bellen.

DE EERSTE STAP VAN ONS EVALUATIEPROCES: CHEMREST.COM :

Met ChemRest.com, onze database van chemisch bestendige handschoenen, wordt het een stuk makkelijker om de juiste chemisch bestendige handschoen te kiezen. ChemRest.com wordt ondersteund door ons wereldwijde netwerk van productie-, onderzoeks- en veiligheidsspecialisten en is de eerste stap bij het evalueren van uw beschermingsbehoeften op basis van de chemicaliën die u gebruikt en hoe lang u deze gebruikt.

ChemRest.com is eenvoudig in gebruik en laat u gemakkelijk chemicaliën opzoeken op naam of CAS-nummer, waarna u verschillende handschoenen met elkaar kunt vergelijken. Veiligheidsprofessionals kunnen profiteren van:

  • Gebruiksvriendelijke chemicaliëndatabase met honderden chemische stoffen
  • Gratis on-demand testen op verslavende chemicaliën
  • Toegang tot gedetailleerde chemische gegevens en bronnen op één plek
  • Technische ondersteuning
  • Voordelige handbeschermingsoplossing dankzij de nauwkeurige selectie en onze deskundige aanbevelingen

SHOWA'S LABORATORIUM SERVICE

Als premium dienst biedt SHOWA een gratis uitgebreide analyse van uw gebruik van chemisch bestendige handschoenen, bijvoorbeeld om u te helpen aan de nieuwste EN 374-eisen te voldoen. In ons eigen chemisch laboratorium kunnen wij alle chemische stoffen en mengsels testen. U ontvangt een gedetailleerd rapport met handschoenaanbevelingen op basis van de gevaarlijke chemicaliën die in uw bedrijf worden gebruikt. Dit programma is ontworpen om de meest kosteneffectieve analyse en volledige naleving van EN 374 eisen te geven.

EEN OPMERKING VAN ONZE EXPERTS:

Het aanschaffen van nieuwe chemisch bestendige handschoenen begint vaak met de vraag: “Is er een goed alternatief voor de handschoenen die ik nu gebruik?” Het is echter belangrijk om er stil bij te staan dat deze handschoen misschien helemaal niet geschikt is voor uw toepassing.

Daarmee is dit de gevaarlijkste manier om nieuwe handbeschermingsmiddelen aan te schaffen, omdat u niet alleen uw werknemers, maar ook uw bedrijf in gevaar brengt

Showa

SHOWA'S PROGRAMMA VOOR RISICO-EVALUATIE TER PLAATSE

Chemische bestendigheidstests worden altijd uitgevoerd in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden die hoogstwaarschijnlijk geen goede weerspiegeling zijn van uw werkplek. Dankzij onze holistische aanpak houden we met het SHOWA-programma voor risico-evaluatie ook rekening met andere potentiële gevaren. Dit programma bestaat uit een veiligheidsevaluatie en een strategisch plan waarmee u in 4 afzonderlijke trajecten nauwkeurig verschillende handschoenproeven kunt doorlopen, waarbij u steeds een SHOWA-handschoen vergelijkt met uw huidige handschoen. Een van onze experts zal eerst uw situatie, processen en de chemicaliën die u gebruikt evalueren. Na (ongeveer) 4 weken sturen we u een op maat gemaakt, voordelig plan waarmee aan al uw behoeften op het vlak van handbescherming wordt voldaan. De eerste evaluatie kan ter plaatse gebeuren, maar ook op afstand via videobellen.