showa
0

TESTA VÅRA HANDSKAR: SHOWA 4 VECKORS FÖRSÖKSPROGRAM

SHOWA 4WTP består av en strategisk plan där provning av handskar kan hanteras effektivt i 4 tidsbegränsade processer. Dessa processer utvärderar handskens prestanda jämfört med en befintlig handske och indikerar användarens önskemål och fördelar vad gäller komfort, fingerfärdighet, passform och livslängd. Efter 4 veckor presenteras en kostnadseffektiv, godkänd och anpassad plan för dina handskyddsbehov.

22%

av alla arbetsplatsolyckor involverar handskador, vilket gör dem till den vanligaste typen av skador efter ryggsträckningar.*

3841 €

genomsnittlig kostnad för olyckor som leder till förlorad tid (FR 2011).*

37297 €

genomsnittlig kostnad för olyckor som orsakar permanenta funktionsnedsättningar.*

*The data given is only for France, the figures are similar in all main industrialized countries. Eurostat

FÖRDELEN MED 4WTP

 • Kostnadsfritt
 • Strategisk och kostnadseffektiv provplan
 • Effektiva handskprovningar i 4 tidsbegränsade processer
 • Utvärdering av prestanda mellan SHOWA och befintliga handskar
 • Test av komfort, fingerfärdighet, passform och livslängd
 • Indikerar användarens önskemål och fördelar
 • Handskyddsprogram efter 4 veckor

SÅ HÄR FUNGERAR DET

4WTP är en metod i 4 faser som är ett holistiskt tillvägagångssätt för att optimera verksamhetens säkerhet och kostnader. Vi börjar med en omfattande farobedömning och identifierar risker på arbetsplatsen och sätter upp riktlinjer för att mäta påverkan av 4WTP:s effektivitet med tiden.

1. INLEDANDE MÖTE

 • Besök kunden för att diskutera krav på handskar och egenskaper och vilka riskbedömningar och skyddsutvärderingar
 • Förslag kan presenteras tillsammans med väsentlig information om produkten och egenskaperna och fördelarna
 • Överenskommelse om produktförslaget, sedan kan produktprovet utföras

2. TILLHANDAHÅLLA PROVPRODUKTER

 • Dela ut provprodukterna till personerna som har valts ut för provet personligen
 • Användarna har testats för passform och utbildats om handsken
 • Informera om tidsschemat för produktprovet (vanligtvis 1 vecka)
 • Alla personer uppmanas att behålla provparet till inspektionen i vecka 3

3. UTVÄRDERING AV PROVPRODUKTER

 • Showas personal intervjuar alla användare som har provat produkten
 • Inspektion av handskar
 • Enkät om både den befintliga handsken jämfört med SHOWA handske vad gäller användning och egenskaper
 • Provformuläret signeras sedan av användaren

4. HANDSKYDDSPROGRAM

 • Registrerad feedback om handskproduktprovningen presenteras och utvärderas med kundens kontaktperson
 • Efter ett lyckat handsktest skriver SHOWA ett erbjudande till kunderna med de rekommenderade produkterna, teknisk information och datablad