showa
0

100 % TILLVERKARE OCH HANTVERKARE: OÖVERTRÄFFAD KVALITET

SHOWA® är en helt integrerad tillverkare av hushålls- och industrihandskydd. Vi använder oss av de allra senaste tekniska framstegen med ständig fokus på kreativitet och innovation.

SHOWA® fokuserar enbart på varje steg av tillverkningen av handskydd för hushålls- och industribruk. Vi har fullständig kontroll över vårt industriella ekosystem, vilket ger oss en avgörande fördel jämfört med andra företag. Genom att skapa våra egna maskiner, garn, beläggningar, polymerer, designer och handformar har vi kontroll över varje steg i processen – för 100 % kvalitetskontroll på alla nivåer.

VISSTE DU DETTA?

SHOWA tillverkar sina egna patenterade handformar för att uppnå en perfekt ergonomisk handske som helt baseras på handens anatomi. Den hemliga designen, som endast tre personer i hela företaget känner till, är helt unik på marknaden!

SHOWA har en handske som passar alla branscher och krav. Alla modeller delas in i åtta större produktfamiljer (allmänt bruk, stötskydd, skärmotstånd, kemiskt bruk, antistatisk, värme, kallt och engångsbruk) och tar hänsyn till tre nyckelfaktorer:

cArbetsmiljö (inomhus, utomhus, användning i fuktiga eller torra miljöer, etc.),

Olika åtgärder som ska utföras (precisionsarbete, hantering av tunga delar, etc.),

Typer av skydd som behövs (termiskt, kemiskt, elektriskt, mekaniskt, etc.).

Våra handskars resultat bygger på både vår expertis när vi skapar och kombinerar fibrer och material och våra modellers exklusiva design som tagits fram för att följa handens anatomi. Vid likvärdiga skyddsnivåer är det alltid SHOWA-handsken som ger bäst komfort och rörelsefrihet. Dessutom skyddar den användaren, förbättrar produktiviteten och kostar mindre för företaget.

ÅTTA STORA PRODUKTFAMILJE

  • Effekt
  • Skärskydd
  • Kemikalie
  • Kallt
  • Värme
  • Antistatiskt
  • Engångsbruk
  • Flera syften

”GLOKALISERING”: SAMARBETE ÖVER HELA VÄRLDEN MED INRIKTNING PÅ LOKALA MARKNADER

SHOWA är en global organisation som dominerar i Japan och har stora affärsenheter i Europa, Asien och Syd- och Nordamerika.

Vi strävar efter att utveckla handskydd som uppfyller globala standarder och efterfrågan. Men vi ser även ”glokalisering” som en del i vår process. Detta innebär att vi ibland måste uppfylla regionala behov på grund av olika kulturella preferenser över hela världen. Vi lägger upp strategier globalt men håller alltid ett öga på regionala marknader för att fortsätta att utöka vår marknadsandel.