showa
0

Showa

FIRMA SHOWA JEST W PEŁNI ZAANGAŻOWANA W PRODUKCJĘ WYSOKIEJ JAKOŚCI RĘKAWIC OCHRONNYCH O OGRANICZONYM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO®

SHOWA to pierwsza w historii firma produkująca środki ochrony osobistej (PPE), która opracowała i wprowadziła na rynek rękawice biodegradowalne, a obcnie jest pierwszą firmą produkującą rękawice ochronne, która zapewnia transparentność marki w zakresie naszego twierdzenia o biodegradacji EBT.

Rękawica firmy SHOWA uzyskała certyfikat GreenCricle dla 8 rękawic ochronnych z naszego asortymentu, które spełniają wszystkie niezbędne wymogi do uzyskania certyfikatu „Biodegradowalnych”.

Certyfikat ASTM D5526 wykazał, że rękawice SHOWA EBT uległy w 82% biodegradacji w ciągu zaledwie 386 dni, podczas gdy rękawice bez EBT uległy biodegradacji tylko w 1,9% w tym samym czasie.

CERTYFIKAT BIODEGRADOWALNOŚCI GREENCIRCE ZAPROJEKTOWANO, ABY

  • Zapewnić naszych klientów o podejmowaniu przez nas wysiłków w kontekście zrównoważonego rozwoju
  • Oferować atrybut porównania z innymi twierdzeniami dotyczącymi produktów opartych o zasadę zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikacja stanowi punkt odniesienia na potrzeby mierzenia i śledzenia różnych cech charakterystycznych dla produktu i produkcji spełniających założenia zrównoważonego rozwoju
  • Chroni przed fałszywymi deklaracjami i identyfikuje wiarygodnych producentów biodegradowalnych rękawic

GreenCricle dla 8 rękawic ochronnych z naszego asortymentu

ASTM D5526 Metody badawczej

Norma dotycząca metody badawczej do określania beztlenowej biodegradacji materiałów z tworzyw sztucznych w warunkach przyspieszonego procesu składowania odpadów.

Niniejsza metoda badawcza obejmuje określenie stopnia i szybkości beztlenowej biodegradacji materiałów z tworzyw sztucznych w środowisku testowym przyspieszonego procesu składowania odpadów.

ASTM D5526 Metody badawczej

INFORMACJE O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GREENCIRCLE, LLC

GreenCircle Certified to uznana na arenie międzynarodowej zewnętrzna jednostka certyfikująca, która poprzez dokładny proces oceny zapewnia niezależną weryfikację, czy oświadczenia dotyczące aspektu zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do produktów i działań danej organizacji są prawdziwe, uzasadnione i zweryfikowane.

Certyfikacja produktów biodegradowalnych potwierdza zaangażowanie danej organizacji w wykorzystywanie materiałów i opracowywanie produktów, które całkowicie ulegną rozkładowi i wrócą do natury w rozsądnie krótkim czasie po zwyczajowej utylizacji, i zmniejszą zależność od materiałów, które nie ulegają rozkładowi, redukując w ten sposób ilość odpadów na składowiskach.

Certyfikat biodegradowalności GreenCircle Certified (GreenCircle) został opracowany po napotkaniu na rynku wielu fałszywych i nieuzasadnionych twierdzeń dotyczących biodegradacji.””