showa
0

“ OMKOSTNINGER DRIVER BEHOVET FOR BEDRE SNITBESKYTTELSE ”

Viser de officielle tal (1) en stigning af arbejdsulykker og tabt arbejdstid blandt 19 millioner arbejdere:

  • 670.000: Antal ulykker med mistet arbejdstid i alt (+1,8 % vs 2010)
  • 38368115: Antal mistede arbejdstimer (+3 % vs 2010)
  • EUR 3273: Gennemsnitlig omkostning for ulykker med mistet arbejdstid (herunder arbejdsrelateret sygdom)
  • EUR 96.630: Dette er omkostningerne til permanente handicap i Frankrig i tilfælde, hvor håndens kapacitet er blevet forringet med mere end 10 %. Disse tal varierer i henhold til den socio-professionelle kategori (Official Journal: bekendtgørelse d. 4-12-2013)

Angående analysen af arbejdsulykker, som fører til permanent handicap afhængigt af skadeområdet, ved vi, at 21 % omfatter håndskader.

I forbindelse med og udover disse fakta og tal bliver de direkte og indirekte omkostninger ofte underestimeret eller er tilmed ukendte. Ifølge undersøgelser, der er udført om emnet, er det interessant, at det direkte/indirekte omkostningsforhold kan nå op på 1/6.

Derfor er forebyggelse en central faktor i reduktionen af ulykkestallet. Derudover er en ulykke eller dødsulykke et væsentligt socialt og økonomisk trauma, som kan påvirke alle involverede parter, herunder virksomheden, arbejdsgiveren og medarbejderen.

Internationale sikkerhedsundersøgelser viser, at med et relevant sikkerhedsprogram og skadesforebyggelse kunne 71 % af alle arm- og håndskader være blevet forhindret ved hjælp af personligt beskyttelsesudstyr (PPE), især snitbeskyttelseshandsker. Brugen af den rette handske til snitbeskyttelse gør hele forskellen for arbejdere, der skal beskytte sig mod forskellige trusler: snit og flænger fra ru og skarpe kanter på byggematerialer som f.eks. glas, mursten, tagbeklædning, metalplader osv.

Hvad er det rette snitbeskyttelsesniveau?

Når producenter vurderer en handskes beskyttelsesniveau i EU, anvender de EN 388: 2016-standard (Coup test machine). Det er dog meget almindeligt, at handsker der er blandet med glasfiber, nedsætter effekten af snittesten, da de gør bladet sløvt. Den mulige ydeevne, som handsker kan blive tildelt, mens de stadig kvalificerer sig til EN388 snitniveau 4 og 5, varierer så meget, at den Europæiske Standard har anført, at brug af andre testmetoder som f.eks. ISO 13997 er en anden mulighed for krydsvalidering af en handskes snitbeskyttelse.

Yderligere oplysninger og sammenligning på ISO 13997 vs EN388

I overensstemmelse med test i forhold til ISO 13997-standarder (demovideo) skal denne værdi angives som snitbelastning i Newton (N). Testmetoden angår det tryk, der lægges på fibre, når snitrisikoen er høj. For at give en bedre individuel beskyttelse mod snit har SHOWA udviklet sine egne anti-snit-fibre til beskyttelse af hænderne, f.eks. Hagane Coil™, som anvendes i S-TEX-serien.Dette patenterede fiber kombinerer rustfrit Hagane-stål med polyester- og/eller aramidfibre, som giver et højt beskyttelsesniveau mod snit på 17.5 Newton/niveau D til 35 Newton/niveau F i henhold til ISO 13997-standarden

Alt i alt er det vigtigt for sundheds- og sikkerhedsansvarlige, som ønsker at reducere snitskader, at huske, og dette gælder særligt i situationer med behov for høj snitbeskyttelse, at der kan være vigtige forskelle i alle snittestmetoders resultater. Disse relaterer til variationer i testmaskinerne, styrken, der anvendes på testprodukterne, skarpheden af knivens kant.

Faktisk anbefaler SHOWA som pålidelig producent, at du altid beder om de alternative ISO 13997-testresultater som supplerende oplysninger, så du kan tage mere velovervejede beslutninger omkring beskyttelse af hænderne mod snitfarer, inden du køber handsker til snitbeskyttelse, for at undgå at bringe arbejdernes liv i fare.

card-01

ER DU PÅ UDKIG EFTER DEN RIGTIGE HANDSKE TIL DIN VIRKSOMHED?

Tal med én af vores eksperter i dag